O.k. til salg af frisk fisk

LØKKEN:Mange af turisterne i Løkken ønsker at købe frisk fisk på stranden i Løkken, når fiskerne kommer ind med dagens fangst. Nu har en fisker søgt kommunen om lov til at sælge fisk fra en fast stadeplads på et areal ved fiskernes hus på Løkken Strand, og teknisk udvalg har givet en étårig tilladelse. Ansøgningen gik på salg af både frisk og forarbejdet fisk, men teknisk udvalg tillader kun salg af frisk fisk. Frode Larsen (borgerliste) og Niels Christiansen (A) mente, at der også skal meddeles tilladelse til salg af forarbejdet fisk, mens Peter Have (fællesliste) ikke kan gå ind for nogen form for salg af fisk fra fast stadeplads.