Lokalpolitik

O.k. til store møller i Nørrekær Enge

{ JAMMERBUGT: Selv om 12-15 nye kæmpemøller i Nørrekær Enge på sydsiden af Limfjorden bliver meget iøjnefaldende set fra nordsiden af fjorden, og dermed Jammerbugt Kommune, siger byrådet o.k. til den lokalplan, som Aalborg Kom-mune og Vesthimmerlands Kommune har sendt ud i høring. I forvejen er der 72 mindre møller i området, og de fjernes, når de store møller kommer op. Jammerbugt Kommune ser positivt på vindenergi, skrives det i høringssvaret, og kom-munen ser gerne fremtidige møller anbragt til havs. Men i erkendelse af, at kommunerne skal leve op til en statslig ordre om at give plads for vindmøller på land, også Jammerbugt Kommune selv, vil kommunen ikke gøre indsigelse.