O-lektioner videreføres på skoler

Begejstring i fritidsdelen og skepsis i skoledelen

Pædagoger og ledere i DUS-ordningerne mener, at forsøgsordningen med O-lektioner er en succes. Arkivfoto: Lars Pauli

Pædagoger og ledere i DUS-ordningerne mener, at forsøgsordningen med O-lektioner er en succes. Arkivfoto: Lars Pauli

De såkaldte O-lektioner, der blev indført som en spareøvelse ved budgetforliget for 2009, bliver videreført. Det besluttede skole- og kulturudvalget på gårsdagens møde. Forsøgsordningen betød, at det ugentlige timetal for 0-2. klasse steg til 25 timer, og de ekstra timer blev kaldt O-lektioner, der er blevet varetaget af pædagogerne fra DUS-ordningerne. Ordningen er blevet evalueret af Videnscenter for Evaluering i Praksis på University College Nordjylland, og mens pædagoger og ledere i DUS-ordningerne mener, at der er tale om en succes, er skolelederne mere delte. Og endelig er lærerne i indskolingen overvejende skeptiske overfor forsøget. - Ordningen fortsætter, og der er mange steder, hvor det kører godt, siger skole- og kulturrådmand Anne-Dorte Krog (SF). Økonomien spiller dog også ind på udvalgets beslutning, for hvis kommunen skulle skrotte ordningen ville det betyde en ekstra udgift på 3,7 mio. kr., som der blev sparet oprindeligt. SF var ikke en del af budgetforliget for 2009, så rådmanden mener personligt ikke, at pædagogerne selv skal stå for O-lektionerne. - Jeg har det sådan, at det er lærere, der bør undervise. Jeg synes, at det er en god ide, at pædagogerne er med, men det ville være optimalt, hvis det var sammen med en lærer. Med evalueringen følger en række anbefalinger som blandt andet, at pædagoger og lærere i højere grad koordinerer indholdet af O-lektionerne.