Obama lig med forandring?

PRÆSIDENT:Mange ventede spændt på, at Obama (20.1.) blev indsat på posten som præsident i verdens mest magtfulde land - og på, hvad vi i Europa kan forvente os af hans udenrigspolitik. Obama gik til valg på at forandre og forny den amerikanske politik med temaet ”Yes we can!” Han tryllebandt de amerikanske vælgere, og nu er tiden kommet, hvor han skal indfri de mange forventninger, som ikke kun USA, men også resten af verden, har til ham. Der venter store udfordringer, og hele den vestlige verden venter på, hvilke udenrigspolitiske forandringer han vil indføre. Meget peger dog på, at Obama først og fremmest vil koncentrere sig om USA’s indenrigspolitik for at få landet væk fra den katastrofekurs, finanskrisen har medført. Dels fordi den økonomiske krise har medført et historisk statsunderskud. Den amerikanske statsgæld kommer op på 7200 mia. dollar. Det giver en gældsprocent, der stiger fra 40 pct. af BNP i 2008 til over 50 pct. af BNP i 2009. En kæmpe stigning, som aldrig er set før. Og ikke mindst pga. en voldsom stigning i arbejdsløsheden, der forventes at stige fra 5,7 pct. i 2008 til ca. 9 pct. i 2009 og 2010, for herefter at falde til fem-seks pct. i perioden 2011-2014. Netop arbejdsløsheden skaber frygt hos de amerikanske vælgere, og der hviler et kæmpe pres på Obama om at skabe flere arbejdspladser og i det hele taget økonomisk vækst i landet igen. Men også på sundheds- og uddannelsesområdet har han lovet massive reformer og forandringer. Med andre ord har Obama store problemer, der skal løses på den indenrigspolitiske scene, hvilket gør det tvivlsomt i hvor høj grad, vi også vil opleve ændringer på den udenrigspolitiske front. Der vil ske justeringer i tilgangen til udenrigsstoffet, retorikken og mellemregeringerne, men der vil ikke ske de store ændringer i resultaterne. Det afspejles i det udenrigspolitiske team, som Obama har sat. Genudpegningen af den tidligere republikanske forsvarsminister Robert Gates, Hillary Clinton som udenrigsminister og den pensionerede general James L. Jones som sikkerhedspolitisk rådgiver peger på en fortsættelse af USA’s traditionelle udenrigspolitiske linje, som f.eks. er præget af dobbeltmoral, når det tjener amerikanske interesser. Dermed også en forsættelse af store dele af den udenrigspolitik, som præsident Bush har været så kritiseret for... Det fremstår klart, at Obama vil arbejde hårdt for forandring, men primært af indenrigspolitisk karakter. Til trods for, at han erklærer sig villig til at lytte og sammensætter et andet udenrigspolitisk hold, er det ikke ensbetydende med, at vi vil se ændrede spilleregler på den udenrigspolitiske front. Når alt kommer til alt, vil Obama forsøge at sikre den amerikanske stats sikkerhed og overlevelse ved at handle ud fra, hvad der er i USA’s interessesfære. Der vil ske indenrigspolitiske forandringer med Obama som USA’s præsident. Men udenrigspolitisk bliver forandringerne kun justeringer og ændret retorik. Bortset fra det vil Obamas udenrigspolitik være ”business as usual”.