Obel i Skagens Museums bestyrelse

Christen Obel indtræder i Skagens Museums bestyrelse ved årsskiftet, hvor han overtager nuværende bestyrelsesmedlem Nanna Bruuns stol.

Christen Obel træder ved årsskiftet ind i Skagens Museums bestyrelse.

Christen Obel træder ved årsskiftet ind i Skagens Museums bestyrelse.

Nanna Bruun var udpeget af Det Obelske Familiefond, og ved hendes fratrædelse har fondet nu peget på deres egen formand, Christen Obel, til at bestride stillingen. 50-årige Christen Obel har siden 2005 været bestyrelsesformand for Det Obelske Familiefond og har hele sit professionelle liv arbejdet som rådgiver, i dag i regi af eget firma. Ud over formandskabet i Det Obelske Familiefond, er Christen Obel også næstformand i CW Obel A/S, medlem af bestyrelserne i KUNSTEN (Museum for moderne kunst i Aalborg), Utzon Fonden og Nordic Artists Management. Christen Obel er desuden selv en uhyre flittig kulturbruger med kunstudstillinger, koncerter, ballet og opera på interesselisten. Christen Obel indtræder i bestyrelsen ved årsskiftet.