Obelsk støtte til AAU

Det Obelske Familiefond har på sit nyligt afholdte bestyrelsesmøde bevilget legater for 66,5 mio. kr.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Professor Lars Skov Henriksen bevilget 1.550.000 kroner til forskningsprojekt om frivilligt arbejde.

I Region Nordjylland blev uddelt legater tilAalborg Universitet - inkl. afdelinger i Esbjerg, Ballerup og København - støtte til Aalborg Sygehus, støtte til kulturelle og kunstneriske formål, støtte til organisationer og foreninger samt andet. Aalborg Universitet incl. afdelinger i Esbjerg, Ballerup og København: 49 enkeltpersoner har modtaget legater for 323.743 kroner til forskningsophold og kongresdeltagelse, hvor legatmodtager har indlæg. Til forskning er bevilget støtte til: Campusleder Anders Christensen, Aalborg Universitet, Esbjerg, 2.400.000 kroner til videreudvikling af International Danish Entrepreneurship Centre House (IDEA House) i Esbjerg, der er et samarbejdsprojekt mellem AAU i Esbjerg, Erhvervsakademi Sydvest og Syddansk Universitet, Esbjerg. IDEA-House har siden etableringen haft stort held med at medvirke i bl.a. udviklingen af syv nye innovative virksomheder inden for IT-branchen - virksomheder, der har en omsætning på 15 mio. kr., og hvoraf en virksomhed har fået en bevilling på 13,6 mio. fra Højteknologifonden til projektet "Det digitale prøverum". Desuden udvikles studentervirksomheder, hvor 14 indtil videre har haft til huse i IDEA House. Til Institut for Socialvidenskab er Professor Lars Skov Henriksen bevilget 1.550.000 kroner til forskningsprojekt om frivilligt arbejde, der via kortlægning, analyse og dokumentation vil følge op på udviklingen inden for det frivillige sociale arbejde fra 2004-2012 i Danmark. Projektet skal vise, om der er sket en udvikling af større sociale forskelle og skævheder i forhold til de personer, der deltager i frivilligt arbejde. Dokumentationen af disse eventuelle ændringer kan få stor betydning i forbindelse med vurderingen af det samlede potentiale i den frivillige sociale indsats, i en tid, hvor den danske velfærdsmodel søger alternative ressourcekilder. På Institut for Medicin og Sundhedsteknologi kan Lektor, Ph.D. Trine Fink glæde sig over 1.050.000 kroner til Stamcellebehandling af kroniske fod- og skinnebenssår. AAU og Aalborg Sygehus ønsker at gennemføre et forskningsprojekt med stamcellebehandling af ovennævnte lidelser med stamceller fra patientens eget fedtvæv. Målet er at få en baggrund for en egentlig behandling for denne lidelse, som mange - især ældre med kredsløbsforstyrrelser - plages af. På Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet er Dekan Eskild Holm Nielsen bevilget 800.000 kroner til indkøb af laboratorieudstyr til brug ved etablering af forskningsmiljø inden for naturstoffer med biomedicinsk potentiale fra svampe. Dette komplementerer de øvrige forskningsmiljøer, således at der samlet set opnås et styrket fundament, der kan bringe instituttet nærmere det excellente forskningscenter, der er instituttets ambition. Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi - Lektor Lars Hastrup Pedersen og Professor Per Halkjær Nielsen støttes med 249.123 kroner til indkøb og opgradering af kromatografisk apparatur til analyse af mikroorganismers vækst, opbygning og stofskifte. Instituttet har de seneste år opbygget et nyt forskningscenter "Center for Microbial Community Management" inden for bioteknologi, hvor man gennem en årrække har været blandt de førende, såvel nationalt som internationalt. Institut for Mekanik og produktion, Lektor Michael Larsen, er bevilget 150.000 kroner Støtte til indkøb af DSC måleapparatur (Differential Scanning Calorimetry), der med stor præcision kan karakterisere materialers temperaturfølsomhed, der en nødvendig forudsætning for forståelse af pylomerplastens hærdeproces samt anden forskning indenfor nano-kompositter. På Institut for Elektroniske Systemer er Lektor Jan H. Mikkelsen bevilget 109.629 korner til indkøb af udstyr til analyse og eksperimenter på sender/modtagere med ekstremt lavt effektforbrug; og Lektor Ole Kiel Jensen er bevilget 80.000 kroner til laboratorieudstyr til effektforstærkere i forbindelse med mobilkommunikation. Endelig er Aalborg Universitet - Esbjerg, Lektor Erik Gydesen Søgaard, tilgodeset med 72.623 kroner til indkøb af forskningsudstyr til anvendelse i forbindelse med forskning i ny teknologi, der effektivt kan nedbryde organiske stoffer i spildevand og andre typer forurenet vand.