Obligationer bør handles i store portioner

Omkostningerne stiger voldsomt, hvis man spreder sine investeringer i mange papirer

Skattepolitik 4. september 2002 08:00

KØBENHAVN: Obligationer kan være sagen for mange private investorer i disse tider, da aktiemarkederne har været temmelig uhyggelige med store og hyppige kursfald. Obligationer er en mere sikker havn, hvor afkastet er rimeligt stabilt og i hvert fald lidt større end inflationen. Det vil sige, at ens formue ikke bliver udhulet, hvis man ellers holder omkostningerne i ave. Og netop for at holde omkostningerne nede, skal obligationer handles i pæne store portioner. Helst skal man købe for 100.000 kroner obligationer i den samme serie ad gangen, hvis man handler traditionelt gennem sit pengeinstitut - det vil sige enten handler direkte i filialen eller ringer/faxer sin ordre ind. Depotgebyrer I filialen er kurtagen - altså afgiften for handle obligationer - på 0,30 procent af kursværdien (minimum 175 kroner) og dertil kommer der i løbet af et år en række andre løbende depotgebyrer såsom meddelelse om beholdningsændring, fire meddelelser om rentetilskrivning, fire meddelelser om udtrækning, fondskodegebyr og VP-kontogebyr. Ved køb af obligationer for 20.000 kroner løber omkostningerne det første år op i 368 kroner svarende til 1,84 procent, mens omkostningerne bliver på 494 kroner eller 0,49 procent af kursværdien, hvis man køber for 100.000 kroner. Der kan dog spares en hundredekroneseddel eller to i kurtage, hvis man selv handler over en netbank. Her er kurtagen nemlig typisk 0,1 procent, dog minimum 75 kroner. Hvis man kun har et begrænset beløb - for eksempel nogle få tusinde kroner - og alligevel gerne vil være i obligationer, så er det en god ide at købe andele i en investeringsforenings obligationsafdeling. Typisk kunne disse obligationsafdelinger i første halvår fremvise afkast på over 2 procent - altså det dobbelte af inflationen. Gratis indskrivning Men det er muligt at reducere omkostningerne ved obligationsinvesteringer yderligere, hvis man handler for frie penge. En række af kreditforeningerne tilbydes således gratis at passe på obligationer i serier, som instituttet selv står bag. Investerer man derimod til sin pension i obligationer, er man tvunget til at anvende pengeinstitutternes depotservice. Den bedste service tilbyder BRFkredit, men det er også muligt at få opbevaret Nykredit-obligationer gebyrfrit i et særligt indskrivningsdepot i Nykredit Bank. Depotet må ikke indeholde andre papirer. Derimod har Realkredit Danmark fra denne sommer i al stilhed sløjfet sin vederlagsfrie opbevaring af obligationer, og obligationsejerne er i stedet henvist til at betale de normale Danske Bank-takster. Hos Totalkredit bryster man sig heller ikke af den gratis service: - For nærværende har vi ingen planer om, at ændre ved vor vederlagsfrie depotforvaltning. Rent praktisk kan man oprette en VP-konto hos os, således at obligationerne efter instruks overføres fra det depot, de ligger i dag. Vi skal se en kopi af CPR-bevis, og der skal være tilknyttet en bankkonto, hvor renter og udtrukne beløb kan indsættes. Som det er i dag beregner vi os hverken depotgebyr eller penge for udtrækningsmeddelelser og rentemeddelelser, siger direktør Hans Henrik Andersen, Totalkredit. Da Totalkredit ikke selv driver værdipapirhandel, må man nødvendigvis handle sine Totalkredit-obligationer gennem et pengeinstitut, og dermed løber der ikke bare kurtage, men også udgifter til en foreløbelig VP-konto. Ned til 15.000 kroner Hvis man vælger at investere i BRFkredits obligationer kan man på grund af direkte handel og gratis opbevaring hos BRF "nøjes" ved at investere for 15.000 kroner, såfremt obligationerne holdes til udløb, og for 25.000 kroner, hvis obligationerne skal sælges igen inden udløb. - Vi driver ikke egentlig børsmæglervirksomhed, hvorfor vi ikke kan rådgive om den fremtidige markedsudvikling generelt. Men vi giver imidlertid gerne telefonisk gode råd til kunderne om, hvilke risici der knytter sig til de enkelte obligationer, således at kunderne har mulighed for at træffe investeringsbeslutninger på et fornuftigt grundlag, siger cheføkonom Jens Chr. Nielsen, BRFkredit. Handel med BRF-obligationer gennem BRFkredit koster 0,15 procent af kursværdien - dog mindst 160 kroner pr. obligationsserie/handel. Derudover beregnes en avance, der på jævnt dansk hedder kursskæring, på 0,10 procent af den nominelle værdi. Til gengæld er opbevaringen gratis og og afkastet kan efter eget valg indsættes på en konto hos BRF eller på en konto i ens eget pengeinstitut. Obligationer udstedes i Danmark af staten, realkreditinstitutterne samt af en række erhvervsvirksomheder. Her er erhvervsobligationer fra Storebælts- og Øresundsbroen mest populære, fordi staten garanterer for dem. Tidligere havde ejere af statsobligationer mulighed for gebyrfri indskrivning, opbevaring og administration hos Finansstyrelsen, men denne service er under udfasning efter beslutning i Folketingets finansudvalg.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...