Odden dropper en daglig leder

Stilling genbesættes ikke efter kommunen har skåret 25 procent - dog stadig åbent året rundt.

Herregården Odden med Willumsen-Samlingen - skærer ikke ned på åbningstiden, men håber i stedet optimistisk, at Hjørring Kommune skruer op for det kommunale tilskud igen i år 2010.Arkivfoto: Henrik Louis

Herregården Odden med Willumsen-Samlingen - skærer ikke ned på åbningstiden, men håber i stedet optimistisk, at Hjørring Kommune skruer op for det kommunale tilskud igen i år 2010.Arkivfoto: Henrik Louis

Torsdag aften var herregården Oddens fondsbestyrelse samlet til møde - et møde, der også kunne karakteriseres som et mindre krisemøde, da der var flere alvorlige punkter på dagsordenen. Som tidligere omtalt har politikerne i Hjørring Kommune som en del af budgetforliget valgt at skære 25 procent af det kommunale tilskud til herregården Odden med Willumsen-Samlingen - svarende til omkring 130.000 kroner - fra næste år. På forhånd havde bestyrelsesformand Estrid Mark spået, at beskæringen kunne medføre, at man måtte holde vinterlukket, men så drastisk gik det ikke. - Vi holde fortsat åbent året rundt, men det betyder, at der vil blive trukket mere på vores støtteforening og bestyrelsen - for vi nedlægger stillingen som daglig leder, siger Oddens formand, der påpeger, at der i bestyrelsen trods alt var glæde over, at kommunens nedskæring ikke var så kraftig, som der først var blevet lagt op til. Oprindeligt foreslog fritids- og kulturudvalget nemlig at skære dobbelt så meget af tilskuddet væk. - Vi har forståelse for, at Hjørring Kommune må spare, men vi håber, at kommunen er mere velvillig i år 2010, siger Estrid Mark, som dermed udtrykker håb om, at tilskuddet igen stiger til Odden om et års tid. Hjørring Kommune har også krævet at få plads i bestyrelsen, fordi man giver støtte til Odden. Så på bestyrelsesmødet fik man skrevet ind i vedtægterne - det skal nu godkendes endeligt af myndighederne - at kommunen kan udpege et medlem til bestyrelsen, der i så fald får seks medlemmer. Estrid Mark er ikke bekymret over, at der bliver tale om et lige antal medlemmer. - Jeg har været med siden 2002, og i al den tid har vi haft et godt samarbejde og altid nået til enighed i bestyrelsen, siger hun. Lisbet Hansen, der har været daglig leder på Odden i flere år, har allerede for længe siden besluttet at stoppe. Hun skal dog fremover ordne regnskaberne på herregården.