Ø. Doense krydser igen sit spor

TOGET Reelt op til byrådet at afgøre, om byen skal slippe for at nedlægge bane-overkørsel

Lokalpolitik 28. september 2002 08:00

ØSTER DOENSE: Skal nedlæggelse af baneoverkørsler op gennem Nordjylland bare fortsætte uden at ænse Øster Doense? Det interessante spørgsmål er tilsyneladende op til Arden Byråd selv at besvare. Nægter byrådet at udarbejde den nødvendige lokalplan, så lyder det klare svar fra Banestyrelsen nemlig: Da springer vi bare Øster Doense over. Fristen er sat til udgangen af 2003. - Hvis ikke, vi får tilvejebragt den nødvendige planlægning, så bliver det ikke til noget med at nedlægge baneoverkørslen i Øster Doense. Så fortsætter vi bare i Skørping som planlagt, fastslår projektleder Majbritt Hallkvist, Banestyrelsen. Så det er med andre ord op til kommunen selv at afgøre, hvad den vil? - Ja. Øster Doense er ikke så vigtig en brik, at vi vil forsøge at tvinge kommunen til at gennemføre en planlægning - selv om det betyder, at vi ikke kan hæve tog-hastigheden til 140 km/t. Kommunen har jo selv vist stor interesse for at få nedlagt baneoverkørsler - men dog først og fremmest i Arden. Det samme gør sig gældende i Skørping, hvor kommunen gerne ser overkørslen nedlagt, siger Majbritt Hallkvist. For egen regning Med andre ord: Læner politikerne i Arden Kommune sig tilbage med korslagte arme, fortsætter livet i den tidligere stationsby uanfægtet af den - hidtil - statslige togdrift, som ved hver passage fremdeles sender bommene ned og derefter op. Hvorimod bilerne i Arden og Skørping om få år drøner under banen gennem en nyanlagt vejtunnel. For Ardens vedkommende i løbet af 2003. Alle spekulative ønsker om at få etableret en separat fodgængertunnel netop der, hvor bilerne i dag krydser sporet på Storegade, kan glemmes. - Det bliver i givet fald for kommunens egen regning. Banestyrelsen giver sig ikke på det punkt, fastslår Majbritt Hallkvist. Netop den tvist var anstødsstenen, der i oktober 1998 fik et solidt byrådsflertal til at forkaste lokalplanforslaget for nedlæggelse af baneoverkørslerne i Øster Doense. Banestyrelsen ville kun betale for en vejunderføring med tilhørende gangtunnel placeret ved byens vandværk mindst 100 meter fra, hvor Storegade i dag krydser banen. Det vil i praksis skære Øster Doense over i to dele og betyde LokalBrugsens undergang, frygter modstanderne, og dem var der faktisk 11 af i byrådet ved den lejlighed. Udvalget i gang Men Banestyrelsen ville ikke - og vil i følge Majbritt Hallkvist stadig ikke - indfri ønsket om en separat gangtunnel. Dengang anslået af styrelsen til at koste mellem 3,3 og 5,8 millioner kroner. - Banestyrelsen giver sig ikke med hensyn til anlæg af en separat gangtunnel, fastslår styrelsens projektleder. Forleden blev udvalget for teknik og miljø lige mindet om, at det altså er herfra, et ønsket om en lokalplan skal udføres. - Vi støvede lige den gamle plan lidt af, men foretager os næppe mere på denne side af jul. De nye udvalgsmedlemmer skal først have lejlighed til at læse materialet igennem og sætte sig ind i tingene, inden vi tager fat, fortæller udvalgsformand Elav Pinstrup (V). - Men med en frist til udgangen af 2003 til har vi også god tid til at gennemføre en lokalplanlægning, tilføjer han.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...