Støvring

Ø. Hornum også på formandsjagt

{ ØSTER HORNUM: Knap har Støvring IFs fodboldafdeling fundet en formand ved en ekstra generalforsamling, før Øster Hornum Idrætsforening står i samme situation og må indkalde til ekstraordinær generalforsamling 22. marts for at finde en afløser for den afgående formand, Jens Lyngby. Han kan aflevere en forening i god gænge, et overskud på 50.000 kroner og med alle udvalgsposter besat på den netop afviklede ordinære generalforsamling.