Øster Hornum

Ø. Hornum ruster sig til borgermøde

En byplaningeniør skal lave en visuel analyse af byen inden mødet med kommunen

I den nordlige del af Rebild Kommune vil borgerne være parat, når Rebild kommune kommer til officielt borgermøde 30. januar. Derfor holdes der fredag 18. januar inspirationsmøde. Arbejdsgruppen Byg- og Bo og Øster Hornum Borger- og Håndværkerforening alle interesserede til en snak om byens fremtid. Inden mødet får byen besøg af byplaningeniør Nina Værum fra Grobund, der vil besigtige byen og udarbejde en visuel analyse af det, hun ser. Nina Værum mødes senere med arbejdsgruppen og andre interesserede til en snak om tanker og ideer. Besigtigelsen af byen skal munde ud i et idékatalog eller projektbeskrivelse, så Øster Hornum er klædt på, når borgermødet frem mod en ny kommuneplan for Rebild Kommune finder sted 30. januar.

Forsiden