EMNER

ØB: Besparelser rammer idrætsforeninger hårdt

ØREBRO:På generalforsamlingen i Ørebro Boldklub omtalte formanden Ulla Hornum de kommunale besparelser, som hun mener vil ramme idrætsforeninger tilfældigt, og i yderste konsekvens føre til lukning. - Ser vi tilbage på det forgangne år og lidt fremad, er der nogle ting, jeg gerne vil påpege omkring de kommunale besparelser inden for idrætten, som vil ramme bredt i alle områder, sagde Ulla Hornum. - Selvfølgelig skal foreningerne i kommunen være med til at dele besparelser, men vi vil gerne være med til at bestemme hvordan, påpeger hun. Ulla Hornum mener, at de kommunale forslag indebærer, at fire af egnens store foreninger skal betale størsteparten af gildet. - Det kan ikke være meningen, at fordi en forening har mange aktiviteter til dem over 25 år, kan den blive nødt til at lukke. Et af forslagene, som jeg har kendskab til, lægger op til en reduktion af lokalerefusion til en lavere procentsats. Det betyder, at besparelsen bliver fordelt mellem alle foreninger. Det hedder sig nemlig, at kommunen/kulturudvalget, ifølge 25 års-reglen ikke ønsker at betale for de voksne, påpeger Ulla Hornum. Samtidig understreger hun, at Ørebro Boldklub konstant forsøger at holde børne- og ungdomskontingenterne på så lavt et niveau som muligt. Så kan alle være med, uden at det belaster familiebudgettet. - Vi er så heldige i Ørebro, at der er mange børn, der er aktive inden for sport. Til gengæld har vi så få seniorspillere, at de ikke alene kan betale for driften af eksempelvis klubhuset. - De voksne betaler, hvad det koster at spille i hallerne. Men vi ønsker fortsat lave kontingenter til børnene for at kunne give dem flere tilbud. Derfor vil et mindre kommunalt tilskud betyde, at alle skal betale mere i kontingent, understreger Ulla Hornum. - Nu har kulturudvalget indbudt til møde i marts, så må vi se, hvad der kommer ud af det, tilføjer formanden.nca