Håndbold

ØBI vil samle lokale kræfter og penge

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Jan Hansen ønsker at få et lokalt bystyre - et forum, hvor byens kræfter kan samles om fælles projekter til gavn for hele byen. Arkivfoto

Ø. BRØNDERSLEV: Øster Brønderslev Idrætsforenings formand hedder forsat Jan Hansen. Men formanden har sagt ja til genvalg på betingelse af, at klubben ansætter en medarbejder til at varetage de mange praktiske opgaver i klubregi. Og generalforsamlingen gav tilsagn om, at bestyrelsen kan arbejde videre med dette ønske. Jan Hansen har sagt ja til at fortsætter i formandsstolen, fordi han mener, at idrætsforeningen lige nu befinder sig ved en skillevej rent administrativt og organisatorisk. - Vi er klar til at få en ansat, daglig leder. Vi vil gerne have klubhuset renoveret og udbygget med et tilhørende køkken, cafe og grill - alt det som borgerne i Øster Brønderslev kan bruge. Men selv om vi har pengene, må vi erkende, at der skal en ansat til at passe det, siger Jan Hansen. Han tilføjer, at bestyrelsesarbejdet i de forskellige afdelinger bærer præg af en masse praktiske opgaver. - Jo mere praktisk arbejde man har, jo mindre udvikler man. Så den byrde er der også behov for at flytte. Der skal være en til at tage sig af vedligeholdelse, rengøring i klubhuset og tøjvask, og tanken blev drøftet på generalforsamlingen, hvor der var opbakning. Men der blev intet besluttet, understreger Jan Hansen. Mere at byde på Jan Hansen mener samtidig, at lokalsamfundet skal slå kræfter og økonomi sammen for at få mest muligt for pengene. - Vi har snakket om, hvordan Øster Brønderslev som by skal udvikle sig. Hvorfor skal folk flytte hertil frem for Jerslev, Thise og de andre dejlige steder, der er i Vendsyssel. Svaret er, at vi skal have mere at byde på end de andre. - Vi skal nedbryde alle rammer og traditioner. Vi har borgerforening, idrætsforening, halbestyrelse, ungdomsklub, menighedsråd og et væld af andre udvalg og bestyrelse lokalt. Og vi har drøftet muligheden for at samles kræfterne i et bystyre - et forum, der kan være paraplyorganisation for hele byen. - Vi kan eller skal ikke sammenlægge eller nedlægge udvalgene. Men arbejdsmæssigt og økonomisk kunne der bygges broer, der kunne løfte større projekter til gavn for byen og hele lokalsamfundet. Byens samlingshus Formandens drøm er at få gjort området ved hallen og ØBI¿s klubhus til et centralt samlingssted for hele byen - for børn, unge som ældre. Og forsamlingshus, konfirmandstue og ungdomsklub bliver bragt på banen som muligheder for aktiviteter, der kunne huses i nye lokaliteter ved hal og klubhus. - Jo mere vi får samlet her, jo bedre kan en medarbejder udnyttes. Huset skal ikke kun være et sted for folk, der gider dyrke idræt. Det skal være et sted for folk, der ønsker at møde andre mennesker. - Det kan være unge, der vil spille computer, eller ældre der har lyst til at købe frokost eller en kop kaffe og et stykke kage. Det skal være byens hus. Samtidig konstaterer formanden stolt, at klubbens nye motionscenter på ganske kort tid er blevet en kæmpesucces. Og at der her er behov for mere plads, så de mange motionister får mere albuerum og bedre vilkår. Mod nye højde Jan Hansen oplevede, at generalforsamlingen gav opbakning til tankerne om at samle de lokale kræfter. - Næste skridt er, at vi skal mødes med alle interessenterne. Og så ser vi, hvad der kommer ud af det - om der er grundlag for at arbejde videre med ideerne. - Det ville være en kæmpemulighed. Og gør vi det ikke nu, sker det aldrig. ØBI-formanden glæder sig over, at der lokalt er stort engagement i bestyrelser og udvalg. - Sammensætningen er bred fra ældre til yngre mennesker og fra tilflyttere til folk, der er opvokset i byen. Og det er folk som tør at kigge på det hele i et lidt større perspektiv. Tiden er inde til at gøre noget, der kan løfte byen til nye højder. I borgernes tjeneste - Uanset hvilke bestyrelser og udvalg, der er i byen, så arbejder de for borgerne, siger Jan Hansen. - Det ville være tåbeligt, at ØBI bruger penge på køkken og cafeteria, hvis borgerforeningen kort tid efter gør det samme. Ansættelse af en medarbejder i klubregi skal ifølge Jan Hansen ske uagtet udviklingsplanerne. For ØBI er målet med at ansætte en medarbejdere at få løst en masse praktiske opgaver, og få skabt et stærkere socialt liv omkring klubben. Jan Hansen forventer, at en ansat i ØBI kan være realitet indenfor et halvt år. - Hvis altså det kan hænge sammen, og vi finder den rigtige person til opgaven. Og planen er, at den ansatte skal være med i udviklingsprocessen, og på den vis opnå ejerskab for de nye aktiviteter. Jan Hansen har været formand for ØBI i otte år. Han arbejder i Aalborg DH og er samtidig håndboldtræner for dameynglinge i Dronninglund. De nye ideer og planer var medvirkende årsag til, at han sagde ja til at fortsætte som formand. - Det er for sjovt at sige nej til det arbejde - jeg vil gerne have lov at følge projektet til dørs.