OECD: Nedsæt promillegrænsen for unge under 24 år

//www.folketinget.dk/?/Samling/20061/spoergsmaal/S660/svar/endeligt/20061206/index.htm" target="_blank">Se statistikken her

Unge i alderen 18 til 24 år er den gruppe, der oftest er involveret i spirituskørsel. OECD foreslår at sænke promillegrænsen. Arkivfoto

Unge i alderen 18 til 24 år er den gruppe, der oftest er involveret i spirituskørsel. OECD foreslår at sænke promillegrænsen. Arkivfoto

Justitsminister Lene Espersen (K) er ikke umiddelbart indstillet på, at nedsætte promillegrænsen for unge under 24 år. Det er OECD, der sammen med ECMT (European Conference of Ministers of Transport), ellers foreslår, at sænke promillegrænsen for unge i alderen 18 til 24 år fra 0,5 promille til 0,2 promille. Hensigten er at reducere antallet af trafikuheld. Af statistikken ses det tydeligt, at unge i netop den aldersgruppe i stigende grad er involveret i spirituskørsel. Et problem, der har været stigende siden 1997 - særligt blandt unge mænd. I næsten hver femte tilfælde, er det en mand i den aldersgruppe, der er involveret i spirituskørsel - i 2004 var det i 1958 tilfælde ud af ialt 10.655. Blandt piger i samme aldersgruppe var det ca. hver tiende. Det er folketingsmedlem Hans Kristian Skibby (DF), som har spurgt justitsministeren, hvad hendes holdning til forslaget om en nedsat promillegrænse for unge er. Lene Espersen skriver i sit svar, at hun bedt Danmarks Transport Forsking gennemføre et forskningsprojekt om spiritusbilisme i Danmark. Sigtet er, at kampagner og andre initiativer bliver mere målrettet relevante grupper. - Justitsministeriet finder derfor ikke grundlag for på nuværende tidspunkt at tage stilling til anbefalingerne fra OECD, skriver Lene Espersen, som vil vente på den danske forskning, inden der drages konklusioner. stig.jonstrup@nordjyske.dk