OECD-rapport giver ros og anbefalinger

KØBENHAVN:Mange danske lærere føler sig ikke kvalificerede til at undervise skoleelever med anden etnisk baggrund end dansk, og den støtte, som indvandrerelever får, varierer meget fra kommune til kommune. Sådan lyder et par af konklusionerne i en rapport fra den internationale økonomiske samarbejdsorganisation OECD med titlen "Migrant Education". Rapporten anbefaler derfor bl.a., at skoleledernes og lærernes kompetencer styrkes, så de bliver bedre rustede til at undervise børn, som kommer fra en anden kulturkreds. Ifølge en pressemeddelelse fra Undervisningsministeriet hedder det overordnet i rapporten, at Danmark har skabt gode rammer for undervisningen af tosprogede lever, men deres faglige præstationer halter bagefter. Indvandrere og deres efterkommere præsterer fortsat dårligere i uddannelsessystemet end etniske danskere. I en kommentar siger undervisningsminister Tina Nedergaard (V), at rapportens indhold vil blive overvejet i forbindelse med regeringens "eftersyn" af folkeskolen. Tirsdag indledte Skolestyrelsen en kampagne i samarbejde med Integrationsministeriet og Danmarks Radio, der skal bidrage til at løfte denne elevgruppes faglige niveau. Dansk Industri slår i en kommentar til lyd for, at regeringen gennemfører den modersmålsundervisning, som VK afskaffede ved regeringsovertagelsen i 2001. Det er noget, som også skole- og sprogfolk længe har plæderet for under henvisning til erfaringer fra blandt andet Sverige, hvor det får indvandrere til at klare sig bedre i uddannelsessystemet. Kampagnen "To sprog - én udfordring" løber til udgangen af 2011 og omfatter bl.a. pilotprojekter på 16 skoler i kommunerne Fredericia, Frederiksberg, Guldborgsund, Sønderborg og Tårnby./ritzau/