OECD-ros ingen sovepude

Fredag den 18. juni afholder OECD en konference om at styrke indsatsen for kortuddannede på arbejdsmarkedet.

Det er med vilje, at konferencen bliver holdt her i Danmark, for vi er i verdenseliten på dette område. Ifølge OECD er Danmark det land, der procentuelt ift. BNP bruger flest offentlige midler på voksen-og efteruddannelse. Når det gælder andelen af befolkningen i alderen 25-64 år, der har deltaget i almen eller erhvervsrettet uddannelse, er Danmark blandt de tre højeste i OECD og i EU, og endelig er Danmark sammen med Storbritannien og Østrig blandt de lande hvor flest kortuddannede deltager i voksen- og efteruddannelse. Regeringen har prioriteret området højt med initiativerne Bedre Uddannelser, Flere i Beskæftigelse, Vækst med vilje og På vej mod en bedre integration. Danmark er altså helt i top – og der skal vi blive. I disse år ser vi en tendens til, at arbejdspladser kommer til Danmark, men også at arbejdspladser nedlægges og opstår i lande, hvor virksomheder vurderer, de kan producere billigere. Det er en kolossal udfordring i en verden, hvor det at have velkvalificeret arbejdskraft er vigtigere end nogensinde. Arbejdsmarkedskravene ændres konstant, fordi jobområderne ændres konstant. En uundværlig kompetence på alle jobniveauer i dag er evnen til at tænke nyt og vilje til omstilling. Ellers kommer ens virksomhed hurtigt i problemer på et internationalt og konkurrencepræget marked. Produktudvikling kræver procesudvikling. Uden dygtige og fleksible timelønnede medarbejdere vil produktudvikling ofte have ringe kår Regeringen har derfor satset på en handlingsplan for ufaglærtes kompetenceudvikling. Handlingsplanen handler ikke kun snævert om uddannelse, men også om vejledning af voksne og rådgivning af virksomheder, om at afdække og dokumentere realkompetencer, om netværk mellem skoler og virksomheder med brugeren i centrum, om lærersamarbejde på tværs af institutioner osv. I Danmark skal vi få det bedste ud af hinanden. Arbejdsgivere, medarbejdere, faglige organisationer og uddannelsessteder. Det er det, OECD priser os for, og det er det samarbejde, vi også i fremtiden skal udvikle for at være blandt verdens bedste – og fastholde arbejdspladser.