Lokalpolitik

Ødelæg ikke oplevelse

Ligesom man troede, at nu var debatten om bilkørsel på stranden da langt om længe endeligt afgået ved døden, så popper diskussionen minsandten op igen. I februar 2002 modtog samtlige kommuner, amtskommuner og politimestre langs den jyske vestkyst ellers et brev fra Miljøministeriet, hvor det bekendtgøres, at man ikke fandt, der var behov for yderligere regler til regulering af bilkørslen på strandene. På denne baggrund blev det besluttet, at der ikke er grund til at iværksætte særlige initiativer af Miljøministeriet. Det bør fortsat alene være op til de lokale myndigheder, om der bør ske ændringer i muligheden for bilkørslen på disse strande, somder stod i det ministerielle brev. Spørgsmålet er så, hvem "de lokale myndigheder" er? Set i et regionalt perspektiv kan det opffattes som amtet, ligesom det med lige så stor rimelighed kan opfattes som den enkelte kommune, hvor den pågældende strand er beliggende. For Pandrup Kommunes vedkommende handler det om 21 km bred sandstrand. Nogle politikere i Nordjyllands Amt føler sig efter en dejlig varm sommer med masser af biler og glade mennesker på stranden tilsyneladende kaldet til igen at puste liv i debatten om bilkørsel på stranden (NORDJYSKE 17.9.). Bilisternes muligheder bør indskrænkes, mener de med socialdemokraten Henrik Ringbæk Madsen i spidsen. Lad det være sagt straks: Vi vil som lokal myndighed meget gerne have os frabedt, hvis man nu fra amtets side påtænker at diktere indskrænkninger i forhold til de regler, der gælder nu. Teoretisk set lyder det da smukt og rigtigt, at der skal tages mere hensyn til badende og gående på stranden, men i virkelighedens verden vil der blive kaotiske tilstande i forhold til det, vi kender i dag. Ud fra et turistpolitisk synspunkt vil det også være skandaløst at ødelægge de enestående muligheder for at tage bilen med på stranden, som masser af mennesker har stor fornøjelse og glæde af i dag. Næstformanden i amtets udvalg for natur og miljø kan næppe have oplevet en solrig og varm sommersøndag på stranden i Blokhus - så ville han givetvis ikke melde ud, som han gør og foreslå indskrænkninger af primært familiernes muligheder for en totaloplevelse på stranden. Bilen fungerer jo som et badehus på hjul, færdslen foregår stille og roligt, og alt fungerer forbilledligt i betragtning af de titusindvis af mennesker, som er samlet på et forholdsvis lille område. At der aldrig er sket ulykker på stranden, afspejler da også, at der udvises en høj grad af hensyn og respekt. Netop på grund af muligheden for at lade bilen være en integreret del af strandturen giver det plads og muligheder for både de helt små børn, for far og mor, for bedsteforældrene og såmænd også for hunden. Bilen fungerer som lager for alt det grej, der skal medbringes, og de gode muligheder for at køre på stranden er ydermere særdeles handicapvenligt. Det er jo ironisk nok ikke de mange biler på stranden, der giver problemer. Skal man endelig tale om problemer, så er det, når stranden ligger næsten øde hen, og unge fartglade og hensynsløse dumrianer skal vise sig for hinanden. Her ville en patruljevogn gøre godt (!), hvorimod indskrænkninger i de mange tusinde fornuftige og hensynsfulde familiebilisters muligheder overhovedet ikke vil ramme den irriterende minoritet, der bruger stranden som frizone til at ødelægge fars bil. Det må være denne minoritet af hensynsløse, Henrik Ringbæk Madsen fornuftigvis gerne vil ramme, når han udtaler, at nogle kommer på stranden blot for at køre - og oven i købet for at køre stærkt. Men det er helt ude af proportion med virkeligheden, hvis nogle amtspolitikere tror, de kan gavne miljøet og turismen ved at lave generelle begrænsninger for al den fornuftige kørsel, som både giver mennesker en god oplevelse med strand og hav og med hinanden, og som på en let og praktisk måde løser noget, der ellers let kunne blive til et stort trafikalt problem i sommerlandet. Ligesom vi i vores kommune er i færd med at udfærdige en egentlig turistpolitik, så er det helt naturligt, at det samme sker på regionalt plan. Det er imidlertid af afgørende betydning, at en regional turist- og friluftspolitik befordrer en turistmæssig blomstring i det nordjyske og ikke lægger gift ud for den. Lad derfor ikke sagesløse familier, der tager på strandtur med bilen fuldt pakket for at få en god ferie- og fritidsoplevelse betale for de få motorbøller, som rettelig er en sag for politiet. Lad derfor - selv om det er i den bedste mening - være med at ødelægge noget, der faktisk fungerer fantastisk godt og er til glæde for mange. Flemming Jansen, Østerled 5, Pandrup, er borgmester (V) i Pandrup Kommune. E-mail: seflja@pandrup.dk.