Ødelagte autist-familier forude

AUTISME:Jeg er mor til en dreng på nu 12 år, der går på Lindegårdsskolens autistafdeling. På Mors! Vi bor i Thisted Kommune. Vores søn har diagnosen Infantil autisme med diverse overbygnings diagnoser. Vi er meget, meget tilfredse med skolen i Solbjerg, på Mors, og vi var meget, meget glade for, at der endelig kom den nødvendige hjælp, støtte og undervisning til vores dreng, ja, hele familien. Det gav stabilitet og ro. Endelig stod det klart, at han ikke hørte hjemme i en folkeskole, hvor rummelig den end måtte være. Han var syv år, da han kom til Solbjerg. Psykologerne hos PPR-Thisted (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), Børnepykiatriens eksperter i Viborg, daværende tids eksperter på Blåkjærgaard, var alle enige om, at vores barn havde behov for vidtrækkende specialundervisning. Fantastisk forandring Man ønskede på dette tidspunkt at sende ham til Krabbeshus i Skive, men p.g.a., at Krabbeshus ikke kunne klemme flere elever ind, så var tilbuddet, at han kunne komme ind på den nye afdeling af Lindegaardsskolen for børn med ASF (Autisme Spektrum Forstyrelser). Det kom han. Han var den første elev. Det viste sig at være det bedste, der kunne ske for ham. De enormt kompetente lærere på skolen skabte en hel fantastisk forandring i hans liv, som vi er meget taknemmelige for. En af de værste og allermest kritiske påvirkninger for ham og for andre autister er stresspåvirkninger. Og dette kan ikke understreges tydeligt nok! D.v.s. selv små ændring i planer, små ændring i rutinerne, udskiftning af støttepersoner, lærere o. s. v, og ikke mindst ændring af omgivelser. Måden, hvorpå effekten at disse stresspåvirkninger kommer til udtryk for vores dreng, er ganske forfærdelige migræneanfald med opkastninger. Hvilket jo siger sig selv er noget, vi meget stræber efter at undgå. Nu kan vi så forstå på Preben Dahlgaard (R), formand for børne-, familie- og kulturudvalget, igennem Thisted Dagblad, at børnene på Lindegaardskolens autismeafdeling åbenbart ikke kræver specialundervisning i en så afgørende stor grad, at man mener, det er nødvendigt at lade dem blive, hvor de er. Eller hva¿? For som Preben Dahlgaard understreger i avisen, ¿er der ikke er planer om at hjemtage elever fra Thy, der går på Krabbeshus Heldagsskole i Skive¿, for ¿her går de elever, der som følge af autisme har det største behov for specialundervisning.¿ Jeg mener i allerhøjeste grad, det er foruroligende, at man vil flytte børn i denne kategori for at spare penge. Enhver begyndelse er som bekendt svær, og de, som kommer til at være prøveklud for Thisted Kommunes spareeksperiment, kan jo kun være eleverne. Hvordan i alverden kan Thisted Kommune mene, at 12 elever skal være forsøgspersoner i noget sådant? Jeg vil tro, at de fleste forældre, der har oplevet problemer i forbindelse med deres ASF-diagnosticerede barn og endelig har oplevet stabilitet og ro samt følelsen af, at nu kører det, ikke kan acceptere, at man så for at spare vil ændre alle planer i vore børns dagligdag, ændre alle rutinerne, skifte de voksne ud (med nogen, som skal til at lære dem kende og lære ASF-måden at gøre tingen på) og ikke mindst, at man vil ændre omgivelserne for vores børn for at spare penge. Vi taler har om børn, der er kraftigt afhængelige af ubrudte rutiner og en dagligdag, der kan sættes tilbage ved den mindste ændring. For at spare penge På spørgsmålet: ¿Hvorfor går Thisted Kommune ikke sammen med andre kommuner om at lave sådan et tilbud?¿ svarer Preben Dalhgaard, at der er langt til Skive, Struer og Fjerritslev. Han udtaler også tvivl, om det er forsvarligt at de yngste kører over 60 km til skole som argument for at hente Lindegaardsskolens Thy-børn hjem til Thisted. Mig bekendt er der ingen på Lindegaardsskolens autistelever fra Thy, der har 60 km til skole. Men vi da håbe, at de børn der ikke skal fjernes fra Krabbeshus, godt kan klare den lange vej (og husk på, at Krabbeshuseleverne ikke flyttes til Thy - ifølge Preben Dahlgaard p.g.a., at ¿de har det største behov for specialundervisning¿). Og snakken om, at man vil købe sig til den nødvendige pædagogiske specialviden... Nej, ved du nu hvad!... Har vi ikke lige slået fast, at det er alt sammen er for at spare penge. Det tror ingen da vel på. At den nødvendige pædagogiske specialviden så bliver købt?! Vi er jo da ikke nødvendigvis dumme og naive. Som ganske rigtigt omtalt så har børn med autisme det især svært med de sociale relationer, hvilket de fleste har følt på egen krop, inden de kom på en skole med ligestillede, og hvordan det så skulle være en hjælp at komme på en rummelig folkeskole i en centerklasse, hvilket jeg læser mellem linierne i bund og grund er planen, kan jeg absolut ikke se. Mange autister har mærket at blive tabere blandt folkeskolens almene undervisnings miljø. Endelig oplever vi - og formodentlig også mange andre på skolen - at der på Lindegaardsskolen er opbygget en mulighed for et socialt netværk for eleverne i en kreds af ligestillede. Og det vil man så bytte ud med en omgang rummelig folkeskole med mulighed for ¿have glæde at være sammen med jævnaldrende.¿ Alvorlig psykose En skoleflytning vil for min søn (og sandsynligvis også andre) sætte ham år tilbage. De psykiske virkninger af en sådan handling kan man vist ikke forestille sig hos Thisted Kommune. Men forældre, der har prøvet at opleve deres barn bukke under for en alvorlig psykose p.g.a. unødvendige stresspåvirkninger og derefter påkrævet psykiatrisk medicinering og behandling. kan muligvis forestille sig konsekvenserne ved et sådant spareeksperiment Tak, men NEJ TAK!!!