Øgede affaldsafgifter æder skattebesparelse

Miljø- og genbrugsafgiften svulmer på ejendomsskattebilletten

FREDERIKSHAVN:Havde boligejerne i Frederikshavn Kommune sat næsen op efter en lempeligere ejendomsskattebillet i år som følge af den nedsatte grundskyldspromille fra 15 til 14, kom de til at tro om igen. Diverse stigninger i renovations- samt miljø- og genbrugsafgifter m.v. sørger tværtimod for det stik modsatte. Overassistent i Frederikshavn Kommunes ejendomsbeskatning, Grethe Jensen, kan fortælle, at for almindelige parcelhusejere er den helårs renovationsafgift i år steget med 126 kr. eller 11,5 pct. til 1217.50 kr. inklusive moms, mens miljø- og genbrugsafgiften er steget med 275 kr. eller knap 42 pct. til nu 931,25 kr. Miljø- og genbrugsafgiften dækker over lovbestemte serviceydelser, så som den gratis adgang til genbrugspladserne. Også skorstensfejningen har fået nogle kroners nøk opad, mens rottebekæmpelsen som den eneste afgift er holdt uændret på 0,005 pct. af ejendomsværdien. Grundskylden til amtet er uændret 10 promille. Der er 16.350 helårsboliger/lejligheder, der har fået pålagt den øgede miljø- og genbrugsafgift. Desuden 1580 sommerhuse/værelser, der slipper med halv takst. For erhvervsjord udgør den nu differentierede miljø- og genbrugstakst 291,25 kr. inklusive moms for ejendomme fra 25 til 499 kvm. Ejendomme mindre end 24 kvm. er fritaget. For ejendomme fra 500 til 1999 kvm. er taksten 442,50 kr. og for ejendomme på 2000 kvm. og derover lyder regningen på 950 kr. Hvor der er bolig forbundet med virksomheden, opkræves såvel privat- som erhvervstaksten. Renovationstakster og miljø- og genbrugsafgifter skal efter hvile-i-sig-selv-princippet finansiere et budget på 29,7 mio. kr., eller 2,2 mio. kr. højere end sidste år.