Øgede krav til syge

Patienter skal have handleplaner, der giver anvisninger på sund levevis

Samfundet skal hjælpe med til at opdrage os til en sund livsstil. Det vil i fremtiden komme til udtryk ved, at patienter på sygehuse får udarbejdet handleplaner for deres levevis. Regionsrådsformand Ulla Astman (S) erkender, at handleplanerne for den syge ikke vil være juridisk bindende. - Men gennem handleplanen vil patienten moralsk forpligte sig i forhold til sund levevis, siger Ulla Astman. Handleplanerne for patienten skal laves i et samarbejde mellem patienter, sygehuse og kommuner, der har et ansvar i forhold til genoptræning af patienterne. Budskabet om, at der skal satses mere på forebyggelse af sygdomme, var klart, da landets fire regioner i går holdt såkaldte borgertopmøder om fremtidens sundhedsvæsen. Det nordjyske borgermøde havde deltagelse af cirka 200 borgere, der var nogenlunde repræsentative for den nordjyske befolknings sammensætæning. Næsten tre fjerdedele af mødedeltagerne gav udtryk for, at samfundet skal hjælpe med at opdrage til en sund livsstil. Knap halvdelen går ind for, at behandling godt må være betinget af, at patienten samarbejder efter lægens anvisninger. Efter nytår skal regions- og folketingspolitikere sammen med forskellige organisationer drøfte, hvad der kan gøres yderligere. Her kommer et emne som nedsat moms på sunde madvarer op.