Virksomhedsøkonomi

Øgede salget af finansiel software

København, mandag /ritzau/ It-virksomheden Simcorp med hjemsted i København fik i 2002 øget salget af software til finansielle virksomheder med 10 procent i forhold til året før. Simcorps væsentligste produkt anvendes i forbindelse med forvaltning af kapital hos banker, investeringsforeninger og forsikringsselskaber. Omsætningen landede på 508 mio. kr., hvilket er rekord for Simcorp. Tallene blev trukket i vejret af hovedproduktet, Dimension, der står for 93 procent af de samlede indtægter. Før finansielle poster bidrog dette it-system med et overskud på 65 mio. kr. Til gengæld har Simcorp fortsat problemer med salget af sit andet produkt, systemet IT/2, der anvendes til styring af likviditet og finansiel risiko i større virksomheder. Denne del af virksomheden leverede et underskud på ca. 50 mio. kr. før de finansielle poster. Simcorp har ad flere omgange søgt at tilpasse indsatsen på IT/2-området til markedet og mener nu, at også denne del af virksomheden vil give et neutralt eller positivt bidrag til regnskabet fra og med 2003. Virksomheden fik samlet et overskud før skat på 34,7 mio. kr. mod et nulresultat året før. Selv om de økonomiske resultater for 2002 ikke lever op til, hvad virksomheden havde forventet på forhånd, betragter man det opnåede som acceptabelt i lyset af de tilpasninger og nedskæringer, som Simcorp har måttet gennemføre i årets løb. For 2003 forventer Simcorp, der er noteret på Københavns Fondsbørs og med i vækstindekset KVX, en omsætning på mindst 575 mio. kr., svarende til en vækst på 13 procent og et overskud før finansielle poster på mindst 65 mio. kr. /ritzau/