Øgede udgifter rammer regioner

Regionspolitikere bekymrede før afgørende forhandlinger med regeringen

Orla Hav (S) og Bent Hansen (S) peger på de problemer, som de øgede sundhedsudgifter giver for de ny regioner. 
Arkivfoto: Grete Dahl

Orla Hav (S) og Bent Hansen (S) peger på de problemer, som de øgede sundhedsudgifter giver for de ny regioner. Arkivfoto: Grete Dahl

NORDJYLLAND:Amterne kører næsten under et med underbudgettering for i år. Det vil ramme de kommende regioner. Derfor er kravet fra organisationen Danske Regioner, at regeringen bør spiller ud med et ekstrabeløb på fire-fem milliarder kroner. Det er sundhedsudgifterne, der i de første måneder af i år er løbet fra budgetterne. De problemer bliver rejst, når regeringen og de ny regioner om en uge skal forhandle om regionernes økonomi i 2007. Hvad enten det er Nordjyllands Amt eller Københavns Amt, så er problemstillingen næsten den samme: Medicin og sygdomsbehandling giver store ekstraudgifter. For Nordjyllands Amt har der på de første tre måneder i år været et underskud på over 200 millioner kroner i forhold til, hvad der oprindelig var budgetteret med. Yderligere kan amtet ser frem til ekstraregninger for øgede udgifter på det sociale område. - Den underbudgettering, som vi ser i amterne skyldes de samme problemer. Hovedparten af sygehuspatienterne kommer akut, og der er behandlingen nødvendig. For de øvrige patienter er der regeringens garanti, der betyder, hvis de ikke får tilbud om behandling inden to måneder, så kan det vælge et andet sygehus eller et privathospital. I forhandlingerne med regeringen mener jeg, at vi har et stærkt argument i, at det er regeringen selv, der har givet garantierne. Selvfølgelig skal vi være med til at rationalisere og finde mere effektive løsninger. Det er vi parat til, men det er ikke noget, der løser det grundlæggende problem, siger den kommende formand for Region Midtjylland Bent Hansen, der er formand for organisationen Danske Regioner. Bliver regionerne ikke tilført ekstra penge, er det Bent Hansens opfattelse, at så må regeringen anvise, hvor det så er regionerne skal finde pengene. Han har dog svært ved at forestille sig, at det bliver udgangen. - Vi har stadig penge i amtskassen, men problemet er, at med det store underskud i forhold til budgettet for i år, er vi ved at tære på regionens rygrad, siger amtsborgmester Orla Hav (S), der bliver formand for regionsrådet for Nordjylland. I organisationen Danske Regioner er Orla Hav med i forretningsudvalget, ligesom han er formand for det vigtige sundhedsudvalg. Han er bekymret for, at de ny regioner ikke får et tilstrækkeligt økonomisk afsæt. - Finansieringen og ambitioner bør følges ad. Efterspørgslen på sygehusydelser er konstant større end udbuddet, siger Orla Hav. Sidste år viste amtets regnskab en budgetoverskridelse på 0,7 procent. Den afvigelse betegner Orla Hav som minimal. - Amtet har i dag nogle muligheder, som den kommende region ikke får. F.eks. har amtet kunnet skære på andre områder for at skaffe penge til sundhedsområdet. Det er f.eks. gået ud over kontoen til asfalt til vejarbejder. Her har den kommende region meget begrænsede muligheder, fordi dens hovedopgave er sundhedsområdet, og der er ikke andre områder, hvor man kan skære for at skaffe penge til sundhedsopgaverne, siger Orla Hav.