Turisme

Øget besøgstal på turistbureauer

ammerbugten og lokale aktører skal sælges på rejseudstillingerne i Herning og København

Turistchef Finn Hagedorn får talt alle kunderne. I 2008 blev 37.239 turister og postkunder ekspederet i Blokhus mod 29.697 året før. Foto: Lars Pauli

Turistchef Finn Hagedorn får talt alle kunderne. I 2008 blev 37.239 turister og postkunder ekspederet i Blokhus mod 29.697 året før. Foto: Lars Pauli

Medarbejderne på Jammerbugt Turistbureau så flere turister i 2008 end året før. Antallet af ekspeditioner steg med over 5.000 med fremgang på kontorerne i Blokhus og Brovst og tilbagegang i Fjerritslev. Det fremgår af årsoversigten fra de tre kontorer. Turistchef Finn Hagedorn sørger for, at stort set alt, hvad der bevæger sig, registreres, så han kan påvise, hvad ressourcerne bruges til. Hver ekspedition registreres, men døren tæller også, hvor mange der myldrer ind. I 2008 blev 28.932 turister ekspederet mod 23.807 i 2007 på de tre kontorer. Tallene er fordelt med 21.207 i Blokhus mod 15.695 i 2007, 2.490 i Brovst mod 2.419 i 2007 og 5.235 i Fjerritslev mod 5.693 i 2007. Læsere med en god talhukommelse vil måske undre sig over de lave tal i erindringen om, at alene turistbureauet i Fjerritslev havde godt 23.000 besøgende fra midt i april til midt i august i 1999. Det handler om, hvordan der tælles. - I min verden tæller hver ekspedition for én uanset, hvor mange der kommer ind sammen. Sådan er målemetoden hver dag. Men vi har også dørtæller og mens vi har haft fremgang i ekspeditioner, har vi haft færre gennem dørtællerne. I Blokhus har vi også postkontor og postkunder tælles også. Dørtællerne talte samlet 51.736 mod 59.462 i 2007, forklarer turistchefen, der fortsætter: - Det lave antal ekspeditioner var mit argument for at lukke i Brovst, men det var der ikke politisk vilje til. Derfor løser personalet i Brovst mange andre opgaver og en bruger en dag om ugen på opgaver, der ikke er turistarbejde. Det er udlejning og udstillinger på Bratskov. Men ser man på mængden af turistopgaver, kunne jeg sagtens bruge to medarbejdere mere, siger han.