Øget fokus på autisme

Nord-Bo med til at fastholde lægekompetence i Nordjylland

AABYBRO:I en tid, hvor de nye regioner som afløser for amterne skaber frygt for udvanding af det nordjyske sygehus-system på grund af en lægemangel, så er den selvejende institution, Nord-Bo i Aabybro, med til at fastholde en nordjysk kompetence indenfor autisme. Nord-Bo, der også har bo- og dagbehandlingstilbud til mennesker med autisme-spektrum-forstyrrelser, tilbyder nemlig diagnostisk udredning af børn, unge eller voksne, som formodes at have autisme, Aspergers syndrom eller andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser. På grund af lægemangel må mange børn stå på venteliste i et halvt til et helt år på at få en diagnose for deres handicap. Det prøver Nordjyllands Amt at afhjælpe dels ved at købe ydelser i Århus Amt og dels ved at have indgået en aftale med Nord-Bo. - Vi kan tilbyde en total diagnostisk udredning inden for fire uger, og indenfor det seneste halve års arbejde har vi sørget for udredning af 18 menensker indenfor autisme-spektret, sigeer forstander Frank Ibsen. I kamp med ventelisten Nord-Bo har aftalt med amtet, at den selvejende institution i år skal sørge for at 20 børn og unge i får en dignostosk udredning, og forventningen er ialt at foretage 40 udredninger i år. Og det vigtigt tidligt at få en diagnose på sit handicap, så den rette indsats kan sættes i værk så tidligt som muligt. - Samtidsig er det en kolossal hjælp for forældrene at der sker en udredning af handicappet, siger Frank Ibsen. I hans øjne er det en klar fordel, at en familie undgår at skulle drage til Århus og i stedet kan nøjes med en kort køretur til Aabybro for at få hjælpen. Kurser til pårørende - Samtidig sker diganosticeringen her i et roligt, trygt miljø uden lange hospitalsgange.Og her er høj faglig kvalitet, siger han. Desuden kan Nord-Bo hjælpe forældre, søskende og andre pårørende med kurser om Aspergers syndrom, infantil autisme og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Der har i de senere år været en lang større bevågenhed overfor autisme, og derfor er behovet for pladser til børn, unge og voksne også steget mærkbart. -Det er helt fra sundhedsplejersken over dagplejemoren til børnehave, skole og hele voksenområdet, at der er sket en udvikling, og Danmark er førende på dette ormåde. Vi har større fokus og mere vidensformidling. Vi har i dag en bedre og mere præcis diganosticering, siger Frank Ibsen. Derimod har fortiden budt på meget mere modstand for mennesker med autisme. - De har måttet kæmpe en hård kamp i livet og været inde i et eller anden form for tilbud.Nogle er det lykkes at tage en videregående uddannelse andre er gået i stykker på det, siger Frank Ibsen. I dag benytter Nord-Bo et samarbejde med naboen, VUC Han-Syssel til også tilbyde sine brugere undervisning i det omfang, som det passer til den enkelte. Det sker sammen med en lang række andre aktiviteter i arbejdet på at gør mennesker med autisme så selvhjulpne som muligt.