Øget fokus på sund skolekost

Flere elevers bevægelsesfrihed indskrænkes for at undgå usund mad

NYHJØRRING:Flere elever har fået forbud mod at forlade skolen i frikvarterne, og andre skoler overvejer lignende tiltag. Det sker i forsøget på at undgå, at eleverne forsyner sig med usund mad. Derfor er der blevet indført udgangsforbud på Bindslev og Højene Skole. - Vi skal have styrket madordningen, så eleverne får en sund kost i stedet for en jødekage og en halv liter cola, siger skoleleder Henrik Frand-Madsen på Bindslev Skole om baggrunden for de skærpede regler. På Højene Skole i Hjørring indførte man allerede for et års tid siden en lignende ordning. - Der var en livlig trafik til købmanden og bageren og et stort forbrug af cola og chips, og det var vi simpelt hen nødt til at reagere på, siger skoleinspektør Michael Harritslev. Alle mener dog ikke, at forbud er vejen frem. På Sindal Skole må de ældste elever gerne gå ud i frikvarterne, mens Vrå Skole har indført forbudt mod sodavand, slik og chips på skolen, men de ældste elever kan fortsat forsyne sig med søde sager hos bageren i frikvarterne. - Eleverne må gerne opleve frihed under ansvar, men hvis de misbruger den tillid kan vi blive nødt til at stramme reglerne, siger skole- inspektør Rolf Nordsborg. På Hirtshals Skole er der udstedt et midlertidig forbud mod at forlade skolen for de ældste elever, men skoleinspektøren mener ikke, at et permanent forbud er vejen frem. - Det giver ingen mening at kriminalisere det, for så forlader de bare skolen alligevel. Vi skal i stedet arbejde mere med at gøre eleverne beviste om fornuftig kost, siger Lars E. Christiansen. Flere skoler er i færd med at udarbejde eller revidere en kostpolitik, og der er bl.a. fokus på skolekantinernes sortiment. I alle tilfælde har kost og adfærdsregler været diskuteret i både skolebestyrelser og pædagogiske råd.