Øget fokus på trafiksikkerhed på kommunevejene og ved skolerne

DRONNINGLUND:Medlemmerne af tek-nik- og miljøudvalget er klar til at fokusere blikket på trafiksikkerheden på kommunevejene og ved folkeskolerne. Det står klart efter det seneste møde i udvalget, hvor der blandt andet blev set nærmere på en rapport om trafikuheldene i Nordjyllands Amt i 2002. Den fortæller, at der i fjor var 28 registerede trafikuheld i Dronninglund Kommune. Det er nogenlunde det niveau, der har været tale om siden åbningen af den nordøstjyske motorvej fra Vodskov til Frederikshavn, men selv om uhelds-antallet er stabilt, får det ikke de kommunale folk til at læne sig tilbage og sige “nå”. - Vi skal hele tiden følge op på, om der er noget, vi fra kommunens side kan gøre for at bringe antallet af uheld længere ned, forklarer formanden for teknik- og miljøudvalget, Bendt Danielsen (Borgerlisten). Skal der derfor fra kommunal side ses nærmere på, om der kan gøres noget for at forbedre trafikafviklingen, oversigtsforholdene og meget mere i det samlede, trafikale sikkerheds-billede, så har teknik- og miljøudvalget også sat sig som mål at få forbedret de trafikale forhold ved kommunens folkeskoler. Disse forhold har igennem årene ændret sig markant, idet der nu er flere og flere, der bliver kørt til skole af deres forældre. Det har medført nogle nye behov i forhold til trafikafviklingen ved skolerne - specielt om morgenen - og fra forvaltningens side er der nu en række detaljerede løsningsmodellerne på vej til høring på skolerne. Når denne høringsfase er overstået, vil løsningsmodellerne - og de tilknyttede skole-kommerntarer - komme til fornyet politisk behandling i teknik- og miljøudvalget.