Øget fokus på voksne handicappede

Udvalg vil skræddersy de nye tilbud til den enkelte - og spare penge på samme tid

Handicappede 26. september 2002 08:00

HALS: Selv om socialudvalget i denne uge har set på mulige besparelser i 2003, så er udvalget også klar til at bede byrådet om at få gennemført en opnormering. Det sker på området for voksne handicappede, hvor revisionen på et tidligere tidspunkt erklærede sig meget lidt imponeret over, at der i Hals Kommune kun er afsat ni ugentlige timer til det overordnede forvaltningsarbejde på dette område. Med meldingen fra revisionen måtte der i de politiske kredse tænkes nye tanker, og det er så mundet ud i et forslag fra socialudvalget om, at indsatsen på området opnormeres til en fuldtidsstilling. - Der skulle være rigtig mange penge at hente, hvis vi gør det på den måde, og meldingerne går på, at vi minimum vil kunne hente medarbejderens løn hjem - og at vi formentlig ligefrem kan opnå en besparelse, siger formanden for socialudvalget, Ane-Marie Viegh Jørgensen (V). Med beslutningen i socialudvalget om at øge fokuseringen på det nævnte område vil udvalget også have, at den pågældende medarbejder bliver fysisk placeret dér, hvor det typisk sker, når det gælder de voksne hjandicappede i kommunen. Det betyder, at medarbejderen - i tilfælde af et ja i byrådet - får til huse på genoptræningscentret på ældrecenter Hassinghave i V. Hassing. - Vi har i øjeblikket 74 aktive sager på det her områder, og når vi gør det her, er det fordi, at vi vil have en generel opprioritering og synliggørelse af dette område, bemærker Ane-Marie Viegh Jørgensen, der endvidere peger på, at den ønskede besparelse på området primært søges realiseret ved at etablere nogle attraktive tilbud inden for kommunens grænser. - Vi betaler mange penge for at få sendt folk til aktiviteter i andre kommuner, og hvis vi kunne finde måder at holde dem inden for vores egne kommunegrænser på, så ville det være et vigtigt skridt på vejen, siger udvalgsformanden, der imidlertid i samme åndedrag understreger, at alle eventuelle overflytninger af voksne handicappede skal ske ad frivillighedens vej. - Vi vil i det her arbejde fokusere meget på den enkeltes behov og ønsker, så vi kan give dem nogle tilbud, som passer bedst til lige netop dem, slutter Ane-Marie Viegh Jørgensen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...