Øget jagt på forurenere

To nordjyske kommuner tager nu dna-analyser i brug for at afsløre forureningskilder.

Søren Bastholm fra firmaet Amphi-Bac i Aalborg tager her vandprøver fra badevandet ved Hals-stranden Bisnap, hvor det blå flag blev sløjfet. Foto: Martin Hjorth

Søren Bastholm fra firmaet Amphi-Bac i Aalborg tager her vandprøver fra badevandet ved Hals-stranden Bisnap, hvor det blå flag blev sløjfet. Foto: Martin Hjorth

To nordjyske kommuner har skærpet jagten på forureningskilder, der ødelægger bade- og drikkevandet. De har taget en ny metode i brug: I princippet overfører den politiets detektivarbejde med dna-jagt på forbrydere til tilsvarende målinger på bakteriers dna for at afsløre, om forureningskilden er dyr eller mennesker Det sker efter en 2007-sæson, hvor antallet af blå flag ved badestrandene faldt. Flere steder kæmper kommunerne for at få højnet vandkvaliteten, så flere badestrande kan komme i betragtning til flaget. En fremgang er sket i sommer, og et af midlerne til at finde årsagen til, at vandkvaliteten et sted er problematisk, er dna-analyser. I Nordjylland satser både Frederikshavn og Aalborg kommuner, der har mistet blå flag, nu på, at dna-analyser kan finde årsagen til problemer med badevandet. Det er firmaet Amphi-Bac, som holder til i Forskerparken NOVI I Aalborg Øst, der udfører analyserne for kommunerne. - Der kommer et nyt EU-direktiv for badevand, som stiller større krav til kvaliteten. Samtidig vil klimaændringer og mere nedbør øge risikoen for forurening, siger Søren Bastholm, der er direktør i Amphi-Bac. Analysemetoden kan nøjagtigt vise, om forureningen stammer fra mennesker eller f.eks. kvæg- eller svinebrug. Dna-metoden bruges ikke kun til badevand. Den kan også anvendes, hvis der er problemer ved drikkevandsboringer.