Skagen

Øget kapacitet på ny sildefabrik

E. Taabbel Fiskeeksport samler produktionen på østhavnen i Skagen

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Taabbel Fiskeeksport A/S får 15.3 mio. kr. til investering i nyt fabriksanlæg og modernisering af produktionsudstyr fra Fødevareministeriet. Arkivfoto: Peter Broen

SKAGEN:I løbet af det næste års tid gennemfører den store fiskeindustri E. Taabbel Fiskeeksport A/S næste trin i en langsigtet plan, som har til formål at samle hele produktionen på østhavnen. Direktør V.G. Mikkelsen oplyser, at næste trin i udviklingen er bygningen af en ny skærefabrik ved siden af den eksisterende fabrik på østhavnen. Skaw Impex Taabbel købte for nogle år siden en lille fiskeindustri på hjørnet af Skudevej og Coasterkaj, Skaw Impex. Mellem Taabbels nuværende fabrik og den lille fabrik, som nu er afdeling 5 hos Taabbel, ligger Skudevej. Det er planen, at den nye skærefabrik skal bygges sammen med den eksisterende Taabbel-fabrik. Det betyder, at en del af Skudevej må forlægges, idet fabrikken bliver så stor, at den når ud over den nuværende vej. Vejen forlægges derfor lidt mod syd, hvor nu afdeling 5 ligger. Øget produktion - Arkitekten er først lige gået i gang med at slå streger til den nye skærefabrik, og derfor er det ikke så forfærdelig mange detaljer, vi kender endnu, men det er planen, at den nye fabrik skal være på mellem 4000 og 4500 kvadratmeter, siger V.G. Mikkelsen. Det er produktionen fra den nuværende fabrik 1 på Ø. Strandvej, som flyttes til østhavnen. I forbindelse med den nye fabrik venter Mikkelsen, at fabrikkens kapacitet indenfor sildeproduktion øges med fra 75 til 100 procent. Den nye fabrik udstyres med de mest moderne maskinerne og med det øvrige moderne udstyr. Det er blandt andet et losseanlæg som gør, at sildene kan pumpes direkte fra skibene og ind på fabrikken. Uddybning For at det skal kunne lade sig gøre, er det nødvendigt for Skagen Havn at få uddybet den sidste del af Østbassin til en vanddybde på 9 meter. Denne dybde har man i forvejen i de yderste cirka to tredjedele af bassinnet. Foruden fabrik 1 er det også Taabbels værksted, som har til huse i afdelingen på Ø. Strandvej. En flytning af værkstedet til østhavnen er med i det nye projekt, men det betyder ikke, siger V.G. Mikkelsen, at man helt vil kunne undvære afdelingen på Ø. Strandvej. Det er tanken, at den skal indrettes til tørlager. Matjes E. Taabbel Fiskeeksport har yderligere en afdeling andetsteds på havnen. Den hedder afdeling 5 og ligger i de tidligere SA-Fisk-bygningerne ved Havnepladsen. Denne afdeling bruges først og fremmest til produktion af matjessild, og der er ikke aktuelle planer om at flytte denne produktion. - Matjes og skæresild er to forskellige produkter, som ikke har meget andet end sild tilfælles, og vi er godt tilfredse med at have matjesproduktionen, hvor den er, siger V.G. Mikkelsen