EMNER

Øget kontrol med sygedagpenge

En endnu hurtigere indsats skal få udgifterne til sygedagpenge ned

HJØRRING:Er der tale om generel livs-ubehag, eller er du virkelig "rigtig" syg? Hjørring Kommune vil nu igen sætte ekstra ressourcer af til det stigende antal borgere, der er sygemeldt fra deres arbejde i længere tid, og hvor udbetalingerne af sygedagpenge år for år sprænger budgettet. I år bruger kommunen 35,7 mio, kr. på sygedagpenge mod 31,5 mio. kr. i 2003. Kommunen har i flere år forsøgt at få udgifterne til sygedagpenge bragt ned, ved bl.a. at sætte ekstra medarbejdere til at følge hurtigt op på sagerne. - Jeg tror da på, at indsatsen har haft en effekt, det er bare ikke nok, for problemet er fortsat stigende, siger formand for kommunens arbejdsmarkedsudvalg, Søren Chr. Jensen(S). Nu vil der blive afsat yderligere en medarbejder til en endnu hurtigere indsats Folk, der får sygedagpenge, vil allerede efter en uge blive kaldt til et informationsmøde og en kort individuel samtale, hvor der bliver foretaget en vurdering af borgerens situation. - Det er jo sådan, at jo længere folk går sygemeldt, jo sværere bliver det også at komme tilbage på arbejdet, siger Søren Chr. Jensen. Det har også vist sig, at f.eks en indkaldelse til et informationsmøde, har en overraskende gunstig indvirkning på folks helbred. En tredjedel af de indkaldte personer valgte nemlig at raskmelde sig, da de fik indkaldelsen til mødet. De mange sygedagpengesager deles nu op i forskellige risikokategorier, der afhænger af sygdomsforløbets varighed. De røde lamper blinker for alvor, når sygdomsperioden nærmer sig et år. Indtil da betaler staten halvdelen af udgiften, men efter 52 uger bærer kommunen hele udgiften. - Og det er ikke sjovt år efter år at skulle bede byrådet om ekstra ti mio. til sygedagpenge, siger Søren Chr. Jensen. Der er ingen entydig forklaring på, at antallet af borgere, der sygemelder sig, bliver ved med at stige. - Men vurderingen går på, at flere og flere føler sig pressede og generelt har ondt i livet, siger Søren Chr. Jensen. I 2003 var der i gennemsnit 349 personer pr. uge, der modtog sygedagpenge. I år er det steget til 396 personer.