Øget opmærksomhed på misbrug i folkeskolen

Skoleledere, lærere og SSP inddrages i kortlægning af problemets omfang

FREDERIKSHAVN:Fundet af tomme amfetaminpakninger ved en skolefest på Fladstrand Skole fører til øget opmærksomhed på, om elever i andre kommuneskoler har misbrugsproblemer. Skolechef Britta Andersen oplyser, at problemet blev vendt på et møde i SSP-udvalget i sidste uge. - Vi vidste godt at der er stoffer blandt de unge. Men i folkeskolen er misbruget begrænset til nogle ganske få. Hun har ikke kendskab til, at der tidligerer er fundet stoffer på kommuneskolerne. Men der har i hvert fald på én anden skole været mistanke om, at elever er inde et stofmisbrug. SSP-lærerne skal nu have ekstra fokus på hvilke grupper, misbruget findes i. Men Britta Andersen understreger, at problemet ikke skal overdramatiseres, og at det er afgørende at bevare tillidsforholdet mellem lærere og elever. Hun venter i løbet af nogen tid en tilbagemelding fra SSP-medarbejderne om stofferne er på vej ud i større grupper, eller om misbruget fortsat er afgrænset til nogle få blandt de helt unge teenagere. Først derefter vil der blive taget stilling til, om indsatsen mod misbrug skal øges. - Hvis misbruget har et større omfang, end vi har regnet med, så skal vi naturligvis gøre noget ved det. Britta Andersen synes Fladstrand Skole reaktion har været forbilledlig ved, at skolen inddrager elever i forebyggelse og indkalder til møde med forældrene på den meget konkrete baggrund. -Det er helt afgørende, at vi har forældregruppen med. Men det er også vigtigt, at vi ikke skyder spurve med kanoner, siger Britta Andersen.Det er ikke kun SSP-medarbejderne, der er blevet informeret om episoden på Fladstrand Skole. Fladstrands Skoles inspektør, Marianne Skrubbeltrang, gav på det seneste skoleledermøde en orientering til skolelederne. - De bringer informationen videre til lærerne, så alle kan være mere opmærksomme, siger Britta Andersen.