Øget overvågning

DRIKKEVAND:Jeg er meget bekymret for vores fremtidige drikkevand. Jeg mener, der er brug for en ny markant politik for rent drikkevand i Danmark. Pesticidforurening i drikkevandet er stigende, og vores drikkevand forurenes med pesticider, som stadig anvendes. Det er derfor nødvendigt at få sat en stopper for den anvendelse af pesticider, man har tæt på drikkevandsboringer. Derfor mener jeg, at der skal være en øget overvågning af alle stoffer, der bringes ud på jorden, samt at der skal være en forhøjet pesticidafgift for at få behandlingshyppigheden ned. Samtidig skal der være en pesticidkvote til hver enkelt landmand og fagligt begrundede beskyttelseszoner omkring drikkevandsindvindinger - ikke kun en tilfældig zone på 25 meter. Det er desuden vigtigt, at vi får indarbejdet en indsats mod privates brug af pesticider, f.eks. informationskampagne til borgerne vedr. problematikkerne vedr. pesticider.