Øget p-betaling ved ny havnefront

Også betaling i områder op til området mellem broerne

Trafikforhold 15. september 2002 08:00

AALBORG: Der er for få parkeringspladser i området mellem jernbanebroen og Limfjordsbroen, der er Aalborgs ny havnefront. Kommunens løsning på det er, at der bliver indført betalt parkering i hele havnefronts-området , ligesom der på samme måde også kommer betaling i de tilstødende sydlige områder. Byrådets tekniske udvalg har sagt god for en ny model for parkering ved havnefronten. Udgangspunktet har været, at der er et underskud på ca. 130 p-pladser. - Samtidig med den ændring kunne man forestille sig, at parkeringen blot rykke mod syd. Derfor bliver der også betalingsparkering i Poul Paghs Gade, på Badehusvej og på p-pladsen på hjørnet af Strandsvejen og Gl. Strandvej, siger Henrik Thomsen (SF). For at begrænse heldagsparkering i området mellem Vesterbro, jernbanen og Standvejen indføres en generel tidsbegrænsning på to timer på de offentlige parkeringspladser, hvor der er ikke er betaling. På længere sigt holder kommunen fast ved muligheden for at parkere ved Gåsepigen, idet p-pladsen her er det eneste støre offentlige anlæg, der dækker den vestlige del af midtbyen og Reberbansgade-kvarteret. Henrik Thomsen slår fast, at der for beboere og handlende omkring Reberbansgade og Badhusvej bliver en ordning med parkeringslicens. Til havnefronten mellem broerne er adgangsvejen Spritkajen, C.A. Olesens Gade, Brohusgade og fra øst langs kajen, og her opstilles alle fire steder skilte med oplysningerne om, at området er betalingszone. I forbindelse med ændringen får kommunen udgifter til parkeringsautomater. Leasing af dem kommer til at koste omkring 600.000 kroner. Betalingen ventes årligt at give en indtægt på en million kroner, så kommunens indtægt bliver 400.000 kroner om året. Det er lidt over et år siden, at kommunen vedtog en parkeringspolitik for Vestbyen. Den indeholdt en generel tidsbegrænsning på to timer og en beboer- og erhvervslicensordning. Fra starten var der også dengang lagt op til en mulighed for parkering på Fjordmarken, men det blev opgivet efter voldsomme protester fra Vestbyen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...