Hospitaler

Øget pres for at samle sygehus

Politikere ser ny muligheder, efter at regionen har erhvervet grund ved Sygehus Syd i Aalborg

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

I de kommende år er der planer om at renovere Sygehus Nord i Aalborg for mere end 100 millioner kroner. Det rejser diskussion om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at have to sygehuse i Aalborg. Foto: Jens Morten

Den ny nordjyske region bliver nu ejer af en grund ved siden af Sygehus Syd, og det får tilhængerne af en samling af sygehusfunktionerne i Aalborg til at øge presset for at få gjort noget ved sagen. I dag er sygehusfunktionerne i Aalborg spredt på Sygehus Syd og Sygehus Nord. Foreløbig har tilhængerne af en samling af sygehusfunktionerne i Aalborg hos regionsborgmester Orla Hav (S) fået tilsagn om et møde, hvor man drøfter sygehusforholdene i Aalborg. Debatten om sygehusstrukturen i Aalborg er for alvor blusset op i kraft af, at regionen for de kommende år regner med, at der skal bruges mere end 100 millioner kroner på en renovering af Sygehus Nord i Aalborg. Trafikmæssigt uheldigt Kritikerne af investeringen peger på, at Sygehus Nord i Aalborg trafikmæssigt ligger uheldigt. - Bygningen er uhensigtsmæssig. Med købet af grunden ved Sygehus Syd opstår der ny muligheder. Jeg tror, at det er urealistisk at tro på, at der kan laves et helt nyt sygehus ved motorvejen, men med en vestlig linjeføring for en ny Limfjordsforbindelse vil trafikforholdene ved sygehus Syd også blive bedre, vurderer anden næstformand i regionsrådet Vagn Kvist (R). I debatten om regionens budget for 2007 har han ført an i kritikken af investeringerne i Sygehus Nord. Både regionsborgmester Orla Hav og den socialdemokratiske gruppeformand Ulla Astman Nielsen er skeptiske over for de tanker, der har været fremme om at opgive renoveringen af Sygehus Nord og i stedet for satse på at bygge ved Sygehus Syd. Men Vagn Kvist kan regne med nogen støtte i den socialdemokratiske gruppe. Her håber regionsrådsmedlem Helle Andersen (S), at der måske nu kan vise sig ny muligheder ved Sygehus Syd: - Det er vigtigt, at vi erhverver de arealer ved Sygehus syd, der er chance for, og nu må vi have en diskussion af mulighederne for en udbygning. Her mener jeg, at vi må have eksterne øjne til at se på, hvordan vi kan gøre tingene mer hensigtsmæssigt, siger Helle Andersen. Arealet, som regionen erhverver, ligger bag de gamle bryggeribygninger ved Sygehus Syd. Sælgeren er pensionsselskabet Pen-Sam, der får knap 11. millioner kroner for arealet. Orla Hav deltog ikke i godkendelsen af salget. Som medlem af Pen-Sams bestyrelse var han inhabil. Regionsborgmesteren vil ikke pege konkret på, hvilke muligheder det ny areal giver, men nævner, at der tidligere har været talt om et behov for flere p-pladser.