Socialforsorg

Øget pres på de sociale kasser

Kontanthjælpsmodtagere flytter i stigende antal over kommunegrænsen

HADSUND:Hvis det ikke lykkes at bringe antallet af kontanthjælpsmodtagere ned, vil Hadsund Kommune en gang til sommer have brugt hver en krone, der er afsat i budgettet til kontanthjælp. Budgettet er forhøjet med et par procent i forhold til sidste år, så de dystre udsigter er alene affødt af, at markant flere henvender sig på socialforvaltningen for at få til livets ophold. Det er igen et resultat af, at mange kontanthjælpsmodtagere vælger at flytte til kommunen, mens der ikke foregår en tilsvarende trafik ud af kommunen. Alene i januar måned havde kommunen en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Det totale antal har i årevis svinget fra 160 og op til godt 200, så de 30 nytilkomne repræsenterer ifølge socialudvalgsformand Poul Bergmann en alvorlig stigning. - Alene januar brugte forvaltningen 16 procent af de penge, der er afsat til kontanthjælp for hele året, så noget må vi gøre, siger Poul Bergmann. Situationen gøres ikke mindre alvorlig af, at januar måned blot er en kulmination på en udvikling, der begyndte i 2004, og som hen imod slutningen af året bidrog betydeligt til en forventet samlet budgetoverskridelse på det sociale område på 915.000 kr. Svækket bolværk Fra kommunalpolitikernes side lægger man ikke skjul på, at man opfatter trafikken ind over kommunegrænsen og det følgende pres på de sociale kasser som uønsket. Som bolværk har man for en halv snes år siden i lighed med næsten alle andre kommuner indført straksaktivering. Det indebærer, at de ledige i princippet sættes i arbejde, så snart de henvender sig på socialforvaltningen. Bolværket er dog noget svækket af, at Frelsens Hær i november sorterede de sidste stumper tøj i centeret syd for Mariager Fjord. Dårlig økonomi fik bevægelsen til at lukke for tøjsorteringen, og dermed forsvandt en stor del af de job, kommunen hidtil har tilbudt kontanthjælpsmodtagere. - Men jeg tror nu ikke, det er fordi kontanthjælpsmodtagerne gør sig forhåbninger om at slippe for aktivering, at de flytter hertil. Jeg tror derimod, det spiller en rolle, at vi har en del ældre boliger til udlejning, siger socialudvalgsformand Poul Bergmann og henviser til den proces, der er sat i gang i forvaltning og byråd omkring boligsociale problemer. Han vil dog ikke lade tvivlen om årsagen til de mange tilflyttere råde og er enig med resten af byrådet om, at straksaktivering er en nødvendighed. P.t. benytter kommunen sig af de få aktiveringsmuligheder, man i øvrigt har, samt den mulighed, man hele tiden har haft for at benytte nabokommunernes aktiveringstilbud. - Men når der er 30-50 job, der er forsvundet, så er der nogle, der går rundt uden at have noget at lave. Og det er et stort problem for forvaltningen at finde aktiveringsjob, erkender Poul Bergmann. Venteliste til april Sammen med Arden og Sejlflod kommuner har man etableret såkaldte afklaringsforløb af 14 dages varighed for de nyledige. Principielt skulle de ledige kunne starte en eller to uger, efter at de har henvendt sig på socialforvaltningen, men tilstrømningen af kontanthjælpsmodtagere har været så stor, at der nu er venteliste frem til april. - Vi havde regnet med fire pladser hver 14. dag, men det rækker slet ikke i øjeblikket, erkender Poul Bergmann. Han håber, at det hurtigt lykkes forvaltningen i samarbejde med Virksomheden Hadsund at skabe nye aktiveringsjob til erstatning for de aktiveringstilbud, der gik tabt ved lukningen af Frelsens Hærs tøjsortering.