Øget pres på studerende

Det er slut med at trække studierne på Aalborg Universitets samfundsvidenskabelige fakultet i langdrag.

Ikke færre end 96 procent af de studerende har i løbet af efteråret fulgt det afstukne studieforløb ved at tilmelde sig eksamen. - Det er lykkedes i kraft af en målrettet indsats. Dels har studievejlederne været meget aktive i bestræbelserne på at få de studerende til at tilmelde sig eksamen. Dels har vi i modsætning til tidligere fastsat nogle meget skarpe tilmeldingsfrister, forklarer Allan Næs Gjerding, dekan på samfundsvidenskabelig fakultet. Økonomisk gevinst ligger bag Tidligere har 80-85 procent af de studerende tilmeldt sig eksamen. Det er i forvejen et stort antal sammenlignet med landets øvrige samfundsvidenskabelige fakulteter. Baggrunden for fakultetets iver efter at få de studerende til eksamensbordet er udsigten til en økonomisk gevinst på flere millioner kroner årligt. Bonusordning får studerende hurtiger igennem Et bredt flertal i Folketinget har netop vedtaget at indføre en bonusordning, som belønner universiteter, hvor de studerende gennemfører uddannelsen på den normerede tid plus maksimalt et år ekstra. - Vi har i et stykke tid vidst, at loven var under forberedelse. Og så kunne vi jo lige så godt gøre noget ved sagen i stedet for at vente, til loven blev vedtaget, siger Allan Næs Gjerding. Har næsten nåede deres mål Det samfundsvidenskabelige fakultet i Aalborg har lovet regeringen, at 65 procent af de studerende vil færdiggøre uddannelsen inden for tidsrammen senest i 2010. Det mål har fakultet næsten allerede nået. - Vores mål er, at 80 procent af de studerende holder sig inden for tidsfristen. For jo flere, det lykkes at afslutte eksamen inden for den tid, der er afsat, jo større bonus tilfalder der fakultetet, påpeger Allan Næs Gjerding. Jeppe Mulvad Larsen, der er uddannelsespolitisk ordfører for Studentersamfundet på Aalborg Universitet, er bekymret for konsekvenserne af bonusordningen. - Det skulle nødigt udvikle sig til en konkurrence mellem universiteterne om, hvem der hurtigst kan få flest mulig studerende igennem. For nogle studerende bliver udbyttet af uddannelsen ganske givet langt bedre, hvis de bruger et par år ekstra undervejs. Eksempelvis i udlandet. Men naturligvis bør det heller ikke vare 10 år eller mere at komme igennem en universitetsudannelse, siger han.