Øget risiko for forkert medicin

Ny linie giver hyppige skift mellem forskellige slags medicin

KØBENHAVN:Patientsikkerheden på landets sygehuse er sat alvorligt på spil. Sådan lyder advarslen fra overlæge Lars Heslet, klinisk chef for Rigshospitalets intensivafdeling. En ny linje hos sygehusejernes indkøbsselskab Amgros betyder hyppigere skift af medicinprodukter på sygehusene, og det øger risikoen for fejlmedicinering, pointerer han. Derfor opfordrer Lars Heslet politikerne til at ændre lovgivningen, inden den nye praksis kommer til at koste menneskeliv. - Tidligere havde Amgros fokus på kvaliteten af lægemidlerne. Nu har de alene fokus på økonomi. Vi oplever mange flere lægemiddelskift på afdelingerne, hvilket betyder nye doseringer og formuleringer, som vi skal forholde os til. Det vil virkelig øge lægemiddelfejlene og gå ud over patientsikkerheden, at man ikke længere har kvalitet i fokus hos Amgros. Derfor råber jeg vagt i gevær, siger Lars Heslet. Han understreger, at en række lægemidler principielt er livsfarlige, hvis de gives i forkert dosis eller forveksles. - Blot for at spare nogle få øre har man for alvor bragt patientsikkerheden i fare, siger Lars Heslet, der bl.a. opfordrer politikerne til at indføre en bagatelgrænse for, hvornår sygehusene af økonomihensyn skal skifte medicinpræparat. Amgros afsluttede i fjor 600 udbud, hvor alene prisen har været afgørende. Hertil kommer omkring 100 udbud udfra bredere kriterier. Årsagen til de ekstraordinært mange nye lægemidler på afdelingerne er, at Amgros efter juridisk rådgivning har skærpet konkurrencen mellem udbyderne. Det betyder bl.a., at selskabet i langt de fleste tilfælde kun indgår aftale med et firma for hvert produkt med samme virksomme stof. Og det betyder, at en række aftaler ikke er blevet forlænget, forklarer administrerende direktør Flemming Sonne, Amgros. Sekretariatschef overlæge Beth Lilja Pedersen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed under Hovedstadens Sygehusfællesskab (HS), erkender, at den ændrede tolkning af udbudsreglerne og de efterfølgende mange lægemiddelskift har øget risikoen for fejlmedicinering. Selskabet har derfor henvendt sig til Amgros med sin bekymring, og ifølge Beth Lilja Pedersen mødt stor lydhørighed. Medicingrossisten har således indkaldt til et todages seminar den 7. og 8. marts med det formål at få drøftet bl.a. sikkerhedsaspekterne. På seminaret, hvor mulige justeringer af udbudsformen for 2006 er på dagsordenen, deltager blandt andet formændene for lægemiddelkommitéerne, sygehusapotekerne og læger, oplyser Flemming Sonne. - Hospitalerne har hele tiden haft produktskift, men nogle har inden for de seneste år været hårdere ramt end andre. Fremover vil de formentlig opleve færre skift, siger Flemming Sonne. Han understreger, at procedureændringen er sket for at leve op til EUs udbudsregler, og at det ikke længere er muligt på forhånd at vælge et lægemiddelmærke. Amgros er indkøbsselskab for ti amter og Hovedstadens Sygehusfællesskab og skal skaffe sygehusapotekerne de størst mulige rabatter ved køb af medicin. Selskabet har eksisteret siden 1990 og indkøber cirka 20 procent af Danmarks medicinforbrug. I 2003 var omsætningen cirka 1,8 milliarder kroner på medicinområdet, og Amgros sparer årligt samfundsøkonomien for omkring 620 millioner i forhold til listepriserne på medicin. /ritzau/