EMNER

Øget sikkerhed for cyklisterne

Amtet skaber større sammenhæng i stinet

NORDJYLLAND:Gennem flere år har amtet skåret ned på udgifterne til vejvedligeholdelse, og det vil også ske næste år. Besparelserne skal bidrage til at dække de øgede udgifter på især sundhedsområdet. Men i 2005 skal sikkerheden for cyklisterne forbedres. Det skal ske ved, at amtet skaber øget sammenhæng i det regionale stinet. - Det er steder, hvor der måske er tre kilometer cykelsti, og så kommer der pludselig et par kilometer uden cykelsti, inden der påny er sti. Her synes jeg, at der er fornuft i at skabe sammenhæng mellem stierne, siger næstformanden i amtets udvalg for teknik og miljø Henrik Ringbæk Madsen (S). Sidste år gjorde han sig til talsmand for, at der i 2005 skulle gøres en øget indsats for trafiksikkerhed. Han mener, at en del af pengene til at skabe sammenhængende cykelstier kan udvalget for teknik og miljø finde på sit eget budget. Også SF-eren Thomas Krog har lagt vægt på at få forbedret trafiksikkerheden. - Der bliver ikke ført så meget, som vi de tidligere år har sparet, tilbage til området, men det er lækkert, at der næste år bliver ekstra penge til trafiksikkerheden. Dermed kan vi skabe øget tryghed for de svage traifkanter. Samtidig kan det sikkert også være med til at motivere flere til at cykle frem for at køre i bil, siger Thomas Krog. Formanden for amtets udvalg for teknik og miljø Niels Kristian Kirketerp (V) mener, at der på vejvedligeholdelsen sagtens kan spares et par millioner uden, at der direkte blvier tale om serviceforringelser. Men både han og Henrik Ringbæk Madsen frygter, at nogle amtspolitikere - der ikke har plads i udvalget for teknik og miljø - har kig på tocifrede millionbesparelser på vejområdet. - Det vil være ærgeligt, hvis resultatet bliver, at vi ved vejvedligeholdelsen må ty til lappeløsninger. Erfaringen viser, at lapperier sammenlagt bliver fem gange så dyre som en total udskiftning af asfaltlaget, siger Niels Kristian Kirketerp. Amtets udvalg for teknik og miljø regner med at overføre knap tre millioner kroner fra kontoen til asfalt til udbygning af stinettet. Amtets vejkontor har bedt kommunerne om ønsker til udbygning af stinettet, og senere på efteråret regner amtet med at kunne færdige en plan for stinettet.