Øget sikkerhed på vej for havne

Hirtshals Havn tror på der kommer flere krav om sikkerhed

HIRTSHALS:Da der i sommer blev indført den såkaldte ISPS-kode for de danske havne, der modtager udenlandske skibe var meldingen fra flere nordjyske havne umiddelbart, at det var meget mod dansk mentalitet dels at hegne ind og dels at have den kontrolinstans, som der fulgte med koden og den øgede sikkerhed på havne og havneområder. I dag knap et halvt år senere har langt de fleste af de personer, der har kontakt med Hirtshals Havn affundet sig med situationen, der blandt andet betyder, at der skal bære et særligt ID-kort for overhovedet at opholde sig på de indhegnede steder på havnen. Og der er ifølge den maritime chef for Hirtshals Havn, Peter Larsen da også al mulig grund til at tro på, at de sikkerhedsforanstaltninger, der nu er indført, langt fra bliver de sidste af slagsen for havne som Hirtshals Havn. - Der er ingen tvivl om, at der vil komme yderligere sikringstiltag, men spørgsmålet er bare hvad, siger han og henviser blandt andet til, at der i EU for tiden diskuteres nye krav om sikkerhed for indenrigstrafikken. Umiddelbart krav der ikke berører Hirtshals Havn, men ifølge Peter Larsen peger udviklingen på området i retning af, at hele transportkæden fra producent til forbruger skal sikres yderligere. - Om det bliver havnene eller transportørerne, kravene lægges over på, ved jeg ikke, men jeg tror på, at det vil billede, vi vil se tegne sig, er, at hvis man sender en liter mælk fra den ene ende af verden til den anden, så vil transportleddet skulle være så sikkert, at der undervejs ingen mulighed er for for eksempel at komme gift i, forklarer Peter Larsen. Han har ansvaret for den øgede sikkerhed på Hirtshals Havn og har netop fået godkendt den sikringsplan, havnen har udarbejdet af Kystdirektoratet. Deri ligger blandt andet, at der en gang om året skal holdes en stor øvelse for hele sikringsplanen, en øvelse der vil finde sted inden sommer. - Derudover holder vi hver tredje måned mindre øvelser, ligesom vi på et tidspunkt foretager en decideret razzia på området for at få helt styr på, om sikringsplanen holder, siger han. Det er af stor betydning for Hirtshals Havn, at kravene opfyldes. Det er nemlig havnen, der har det overordnede ansvar for havnesikkerheden. Hvis ikke Hirtshals Havn opfylder de krav, der ligger i ISPS-koden, vil det betyde, at havnen ikke vil være sikker anløbshavn. Dermed vil ingen internationale skibe anløbe. Det kan få betydelige økonomiske konsekvenser. For overholdes sikkerhedsplanen ikke, mister havnen sin godkendelse og må lukke i en periode, indtil der en ny sikkerhedsplan er udarbejdet.