Trafikpolitik

Øget sikkerhed på vejene

Et dusin steder rundt om i kommunen skal der investeres i sikkerhed.

Bagersvinget - kurvens krumning mindskes, og cykelbanen forlænges. Arkivfoto

Bagersvinget - kurvens krumning mindskes, og cykelbanen forlænges. Arkivfoto

FREDERIKSHAVN:Nogle af de værste sorte pletter på vejene i Frederikshavn Kommune bliver visket bort i 2009. Teknisk udvalg skal på sit møde i eftermiddag tage stilling til forvaltningens indstilling om forbedret trafiksikring 12 forskellige steder i kommunen. Det drejer sig fortrinsvis om ændring af uheldigt udformede kryds, men også om etablering af cykelstier og hastighedsbegrænsning på særlig farlige strækninger. De fleste sikringsarbejder skal udføres i Frederikshavn by. Også i bl.a. Sæby og Skagen Men teknisk forvaltning peger også trafiksikringsarbejder i Sæby, Skagen og ved Østervrå. En del af projekterne er udpeget af borgere i kommunen i forbindelse med høringsfasen om kommunens nye trafiksikkerhedsplan. Det gælder blandt andet ændret udformning af "Bagersvinget" på Råholtvej-Olfert Fischers Vej, som også er det dyreste af de 12 projekter. 310.000 kr. vil det koste at trafiksikre svinget - eller næsten en fjerdedel af de i alt 1,3 mio. kr., som forvaltningen vil bruge til at effektuere trafiksikkerhedsplanen i 2009. Foruden de borgerudpegede trafiksikringsprojekter indstiller forvaltningen, at fem sorte pletter (udpeget gennem uheldsregistrering) sikres bedre.