Øget skatte-fokus fik 700 millionern kroner frem i lyset

} KØBENHAVN: Skattemyndighedernes øgede fokus på, om danske virksomheder handler med sine egne datterselskaber til markedspriser, har på to år bragt 700 millioner kroner mere frem i lyset. Det viser en opgørelse fra Told- og Skattestyrelsen. Alene i 2004 var der 59 sager, hvor virksomheder tilsammen fik forhøjet deres skattepligtige indkomst med tilsammen 488 millioner kroner, mens de resterende 218 millioner kroner henføres til 36 sager i 2003. Kontorchef i Told og Skattestyrelsens transfer pricing-kontor, Jesper Wang-Holm, forklarer årsagen med, at skattemyndighederne har kigget virksomhederne ekstra efter i kortene. - Det skyldes blandt andet et øget fokus fra de lignende myndigheders side. Virksomhederne har hele tiden skullet dokumentere, at de handler internt til markedspriser, men det har det knebet lidt med, siger Jesper Wang-Holm. Fra 2003 til 2004 har der således været en stigning i antallet af sager med godkendte forhøjelser på 64 pct. Selve forhøjelserne er steget med 124 pct. Den haltende dokumentation i virksomhederne betyder, at der nu strammes op. Et lovforslag, der var til første behandling i Folketinget fredag, vil give skattemyndighederne et nyt redskab, fordi der vil kunne udstedes bøder i tilfælde af manglende dokumentation. - Det vil føre til, at virksomhederne vil have mere fokus på at have dokumentationen i orden, siger Jesper Wang-Holm. Samtidig foreslår regeringen at muligheden for at få omkostningsgodtgørelse for dokumentation, der først udarbejdes under en klagesag bliver afskaffet. Lovforslaget har endelig til formål at sikre, at reglerne om transfer pricing er i overensstemmelse med EU-retten. Ligningen af transfer pricing-sagerne er fra nytår samlet i 10 skattecentre fordelt med fem på Sjælland hvor koncentrationen af store koncerner med datterselskaber er størst, mens de øvrige fem er fordelt i resten af landet. /ritzau/