Øget skattepres på landbruget

Ikke penge til konsolidering

BRØNDERSLEV:- Landbruget er hårdt ramt af skatter og afgifter. På generalforsamlingen i LandboNord kunne formanden, Lars Møller, oplyse, at skatter og afgifter de seneste år er steget med to milliarder kroner for det samlede landbrug. - Det er en fuldstændig urimelig stor byrde, der er lagt på et erhverv, der stort set altid har haft ringere indtjening. Det, der præger og redder os landmænd, er enten nøjsomhed eller konjunkturgevinster. - Indtjeningen det seneste år lå mellem 200.000 kr. og 250.000 kr. Det giver ikke plads til megen konsolidering, udtalte Lars Møller. - De seneste år er vi blevet godt hjulpet af konjunkturgevinster, som vi flittigt har belånt. Renten er nu så lav, at vi ikke forventer, at den kan blive meget lavere. Opbremsning i konjunkturstigninger, faldende priser og øget pres på EU's landbrugsstøtteordninger nødvendiggør, at vi får bedre rammevilkår at producere under. - Vi skal jo sælge broderparten af vore produkter på eksportmarkederne, i hård international konkurrence, og derfor skal vore vilkår også rettes ind herefter. Det må en borgerlig regering kunne gøre, mente han. Han sagde, at den hårde konkurrence stiller krav om større økonomisk robusthed og fokus på driftsledelse af den enkelte bedrift. - Der er nemlig mulighed for at gøre tingene bedre. Det ses ud fra de økonomi-resultater, der er vist på vort økonomiårsmøde. Lars Møller konstaterede, at forskellen mellem de gode og de dårlige bedrifter bliver stadig større. - Og det gælder alle bedriftsformer. Så ud over et krav om politisk opbakning fra vor regering og folketing, er det nok klogt selv at tage hånd om nogle af tingene, og jeg kan kun anbefale, at man tager hånd om tingene i god tid i samarbejde med LandboNords rådgivere. Efterlyste handling Lars Møller glædede sig over regeringsskiftet, men efterlyste også handling. - På landbrugets vegne så vi specielt frem til forandringer i Fødevareministeriet og i Miljøministeriet. - Miljøminister Hans Chr. Schmidt har været flink til at rejse rundt og besøge landmænd og er enig med os, når vi siger, at reglerne omkring screening og VVM er for dårlige. Han giver os også ret i, at vandløbene bør renses op, så de kan afvande vore marker. I det hele taget en flink minister. Men rent konkret er der ingenting sket endnu. Det er simpelthen for dårligt. Det skal blive bedre, udtalte Lars Møller. LandboNord har som et nyt tiltag været på Christiansborg, og her var der flere, der talte landbrugets sag. - Og der blev lyttet, bemærkede Lars Møller. Politikerne var meget lydhøre over for vore synspunkter, og det gav en god debat, sagde Lars Møller.