Øget søgning til sports college

Elever kommer til Frederikshavn for at spille bowling og floorball

FREDERIKSHAVN:Nordjyllands Sports College siger efter sommerferien goddag til 35 nye elever. Dermed kommer det samlede elevtal op over 50 og ca. halvdelen er udenbys elever, der skal bo på kollegiet på Rømøvej. Skolen, hvor unge kan kombinere uddannelse og idræt på højt niveau, sluttede skoleåret med 28 elever, hvoraf 11 forlod college med et afgangsbevis i hånden. - Eleverne klarede sig rigtig godt med karakterer over gennemsnittet på alle uddannelserne, og det beviser, at det kan lade sig gøre at kombinere den megen træning med et studium, siger collegeleder Preben Vejrum. - Collegeeleverne er aktive og målrettede, de får noget ekstra med i bagagen og er godt rustet til deres videre færd i livet siger Preben Vejrum, der til afslutningen fik mange positive tilbagemeldinger fra elever og forældre. Floorball og golf Flere og flere får øjnene op for collegeuddannelsen i Frederikshavn og antallet af idrætsgrene udvides fra år til år. I det kommende skoleår kommer der således en elev fra Århus, der under HTX-studiet i Frederikshavn, vil spille floorball for Bulldogs. Fra Jyderup kommer en elev, som er skrap til bowling og vil kombinere sit studium med bowling i Stars & Strikes. - Desuden får vi elever, der vil spille ishockey i FIK, badminton i FBK og golf i Frederikshavn Golf Klubs regi, fortæller Preben Vejrum. Fodbold er med 20 elever fortsat den største idrætsgren på sportscollege, mens håndbold med 12 elever er næststørst. Endelig har Nordjyllands Sports College ridning på programmet.