Øget støtte til anbragte børn

Børnene får nu mulighed for selv at vælge en uafhængig støtteperson

HIRTSHALS:I forsøget på at sikre bedre vilkår for anbragte børn søsætter Hirtshals Kommune nu et pilotprojekt. Det handler i alt sin enkelthed om, at barnet selv får lov til at udpege en støtteperson, som er uafhængig af kommune, forældre og plejeforældre. - En anbringelse præger børn og unge gennem resten af livet. Vi vil med dette initiativ gøre nogle erfaringer med at lette trykket for børnene. Vi tror på, at jo mindre institutionspræget og upersonlig en anbringelse opleves, jo bedre vil børnene kunne bearbejde det her og nu og på langt sigt, siger formanden for børne- og kulturudvalget Ole Albæk (UP). Der er i første omgang afsat 100.000 kr. til pilotprojektet, og det er primært målrettet mod børn på 10 år og ældre. Projektet er ikke mindst blev sat i værk på baggrund af en rapport, hvor tidligere anbragte er blevet interviewet om deres oplevelser. En af anbefalingerne var netop at knytte en uafhængig støtteperson til de anbragte børn. - Forældrene har et lovmæssigt krav på en støtteperson, og derfor er det helt naturligt, at børnene får samme mulighed, siger lederen af børne- og familieafdelingen Leif Jensen. Han forventer, at støttepersonerne vil kunne findes blandt børnenes nærmeste kontakter. Det kunne være en lærer, en pædagog, en frivillig leder i en idrætsforening eller et nærtstående familiemedlem. I øjeblikket er der 24 børn anbragt, som Hirtshals Kommune både har det økonomiske og behandlingsmæssige ansvar for. 17 er i familiepleje, mens syv enten er på et opholdssted, et behandlingshjem eller har egen bolig. - Vi lægger meget vægt på at finde en egnet plejefamilie til børnene. Det skyldes ikke kun, at det er billigere end en anbringelse, men i lige så høj grad, at børnene ofte kan bevare kontakten til nærmiljøet, siger Leif Jensen. I løbet af det seneste halve år har Hirtshals Kommune startet tre nye anbringelsessager, mens fem er kommet hjem eller gledet ud anbringelsessystemet, fordi de er fyldt 18 år. Leif Jensen forventer, at de kvalificerede støttepersoner vil være fundet og godkendt i løbet af efteråret.