Øget sundhed er nøglen

Fremtidens folkeskole skal give børnene faglige og sociale kvalifikationer og være et godt sted for elever lærer og forældre.

Eleverne skal mødes, hvor de er nysgerrige og motiverede for at lære nyt – leg og læring som koncept for nytænkning i undervisningen er en god begyndelse. Målet er, at den enkelte elev skal opnå kompetencer, som giver dem mod på at gå videre i tilegnelsen af viden. Forudsætningen for, at eleverne kan være motiverede for undervisning er, at de færdes i et inspirerende og udfordrende miljø. Arbejdsmiljøet på skolen skal være i orden! De fysiske rammer i folkeskolen skal indrettes, således at de nye indlæringsmetoder kan tages i brug. Men det er ikke nok, at det fysiske arbejdsmiljø er i orden. Eleverne skal også selv være psykisk og fysisk parat til at modtage udfordringerne. Det kræver, at deres sundhedstilstand er i orden. Når de møder om morgenen, skal de være veludhvilede og have spist morgenmad – det har forældrene et medansvar for - men kun gennem konstruktiv dialog i skole-hjem-samarbejdet, kan denne forudsætning opnås. Gennem hele skoledagen skal der indlægges pauser, hvor børnene får mellemmåltider f.eks. frugt, således at energiniveauet holdes oppe. Alle undersøgelser viser, at læring på tom mave giver dårlige resultater. Det vil derfor være et mål, at alle skoler skal udarbejde en kost- og motionspolitik i 2006. Kost- og motionspolitikken, skal udarbejdes i et samarbejde mellem elever, lærer og forældre f.eks på fælles temadage. Formulering af en sundhedspolitik for kommunen vil være et godt redskab til at koordinere tiltagene indenfor sundhedsområdet inden for kommunens forskellige sektorer. Målet med sundhedspolitikken skal være, at alle borgeres livskvalitet forbedres på langt sigt. Det betyder, at motion og gode kostvaner skal sættes på dagsordenen ikke mindst hvor børnene færdes, bl.a. i vuggestuer, børnehaver, skoler og DUS/SFO'er. Udgangspunktet for skolens kost- og motionspolitik er kommunens sundhedspolitik, hvor forebyggelse indgår som et vigtigt element. Byrådet skal gennem sundhedspolitikken sørge for, at: * Skolevejene er sikre – gang- og cykelstier til skolen * Skolen har gode fælles miljøer, hvor elever og lærer kan spise frokost sammen. * Eleverne får gratis frugt hver dag * Det fysiske arbejdsmiljø på skolen er godt – herunder et godt indeklima. * Faciliteterne på skolerne for at dyrke motion både ude og inde er til stede I nogle kommuner har byrådene vedtaget at give at give mulighed for forældrebetalte fælles madordninger i børnehaverne. Gennem disse madordninger præsenteres børnene allerede som helt små for sund og varieret kost og opbygger på den måde gode madvaner. Det skal vi bygge videre på i skolerne. Frokosten skal være en fælles aktivitet, som lærer, elever og øvrigt personale deltager i og bruges som et fælles hyggeligt samlingstidspunkt. I nogle kommuner er der udarbejdet fælles beskrivelser af hvilke mål skolerne skal leve op til. For Aalborg Kommunes skoler er et af målene, at den enkelte skole udarbejder en strategi til sikring af gode kostvaner for eleverne. Strategien indeholder to elementer: Information og oplysning om gode og næringsrigtige spisevaner samt et tilbud om sund skolemad til eleverne. For at hjælpe denne strategi på vej er det en god idé, at der afsættes midler på skolernes budgetter til eksempelvis at uddele gratis frugt til eleverne hver dag. Udarbejdelse af en sundhedspolitik i de nye kommuner falder helt i tråd med varetagelsen af de nye opgaver omkring forebyggelse og sundhedsfremme, som kommunerne overtager fra amterne 1.1.2007. Ansvaret for de nye opgaver indebærer, at kommunen iværksætter et beredskab for at forbedre hele befolkningens sundhedstilstand. Det drejer sig om bl.a. om ændring af befolkningens vaner vedrørende rygning, motion, kost, alkohol. Lad os derfor starte i 2006 med vedtagelse af en sundhedspolitik i kommunerne og udmønte den i folkeskolerne, det er her potentialet for forebyggelse mod livsstilssygdomme findes. Helle Lundgreen er kandidat til byrådet i Aalborg for Socialdemokraterne i Gug-Visse. Tidligere skolebestyrelsesmedlem på Gug skole. Mor til to teenagebørn. Hjemmeside: www.helle-lundgreen.dk.