Lokalpolitik

Øget sygehusaktivitet kræver ansættelser

Færre patienter skal sendes til andre amter

NORDJYLLAND:De nordjyske sygehus skal næste år øge antallet af operationer, således at færre patienter risikerer at blive sendt til andre dele af landet. Det kræver ansættelse af ikke blot læger, men også andre former for sygehuspersonale. Men økonomisk vil det for amtet være mest fordelagtigt, at så mange operationer som muligt bliver udført i Nordjylland. Målsætningen om øget aktivitet på sygehusområdet bliver et vigtigt element i det budget for 2004, som amtsrådspolitikerne i denne tid søger at nå til enighed om. I alt skal amtet finde besparelser for 140 millioner kroner, men på sundhedsområdet - som sygehusområdet hører under - sker der en økonomisk udvidelse. Amtsborgmester Orla Hav (S) vil dog ikke love, at der samlet set kommer en personaleudvidelse på sygehusområdet, og han mener ikke, at amtet helt kan undgå at sende patienter til sygehuse uden for amtet. - Forøgelsen af antallet af operationer skal vi klare ved en kombination af rationaliseringer og nyansættelser. Men der kan være sygehusområder, hvor vi kan spare personale, og jeg vil derfor ikke love, at der samlet set kommer en personaleforøgelse for sygehusene, siger amtsborgmesteren. Han mener ikke, at det er realistisk at tro, at landsdelens sygehus kan klare alle typer operationer. Tværtimod må amterne finde en arbejdsdeling, så nogle tager sig af bestemte opgaver. Det er bl.a. regeringens garanti om behandling inden for to måneder, der tvinger amtet til at tilgodese sygehusområdet. Den type forpligtelser kan gøre det svært at undgå, at der sker overskridelser af budgetter, men de amtslige institutioner har fået en generel påmindelse om, at overskridelse af dette års budget vil blive modregnet næste år. - Der skal meget gode argumenter til for at få ekstra bevillinger igennem. Men der kan være tilfælde, hvor vi må se på det. Det kan f.eks. være sygehusområdet, hvor de forpligtelser, som staten pålægger amterne, kan gøre det svært at styre udgifterne, siger Orla Hav. Formændene for amtsrådets grupper har den seneste tid haft flere forhandlingsmøder om en budgetaftale for 2004. Endnu er der ikke nogen aftale, men amtsborgmesteren håber stadig på et bredt forlig. I år står alle amtsrådets grupper bag 2003-budgettet.