EMNER

Øget tilgang af nye medlemmer i FOA

THISTED:Linjerne i forhandlingerne om de offentlige overenskomster er allerede i den indledende fase trukket hårdt op. Formanden for FOA, Fag og Arbejde, Dennis Kristensen varslede i slutningen af december konflikt for omkring 23.000 ansatte i ældreplejen, og ansatte i Thisted Kommune var omfattet af dette konfliktvarsel. Formanden for FOA Thisted-Morsø Ulla Vestergaard fortæller, at der blandt andet på den baggrund er registreret en tilgang af nye medlemmer, men at tilgangen endnu ikke er blevet opgjort. - Skæringsdatoen var den 1. januar forstået på den måde, at nye medlemmer før denne dato kan få konfliktstøtte, hvis der bliver overenskomstmæssige strejker, siger hun. FOA Thisted-Morsø har endnu ikke udtaget, hvilke plejecentre der i givet fald skal rammes af konflikten, der sandsynligvis først vil træde i kraft i begyndelsen af maj, da forligsmanden har mulighed for at udsætte de varslede strejker i to omgange. Ulla Vestergaard understreger på baggrund af Dennis Kristensens udmelding, at parterne så småt er begyndt at udveksle synspunkter, og hun peger på, at parterne mødtes den 12. december. - Det møde tog vist nok kun 28 minutter, men forhandlingerne er så småt ved at komme i gang, og parterne mødes igen sidst i januar, hvor der skal drøftes lønkrav, siger hun, der ikke finder Dennis Kristensens udmelding usædvanlig på baggrund af, at forhandlingerne er gået i gang. @Byli.9.special.bund:Af Poul Erik Tarp poul.erik.tarp@nordjyske.dk