Lokalpolitik

Øget trafik bekymrer

Regionsrådets formand Ulla Astman (S) kunne godt havde undværet Transportministerens udtalelser om mulige finansieringsformer. Foto: Torben Hansen

Regionsrådets formand Ulla Astman (S) kunne godt havde undværet Transportministerens udtalelser om mulige finansieringsformer. Foto: Torben Hansen

NORDJYLLAND:I flere nordjyske kommuner er man bekymret over en trafikudvikling, hvor presset på Limfjordstunnelen bliver kraftigere og kraftigere. Specielt i Vendsyssel er man i erhvervslivet opmærksom på de transportproblemer, der kan opstå. En række nordjyske kommunal- og regionspolitikere mødtes i går i Aalborg Kongres & Kultur Center med transportminister Lars Barfoed (K) for at diskutere nordjyske trafikproblemer. Transportministeren mødte forskellige holdninger til, hvordan linjeføringen for en ny Limfjordsforbindelse skal være. Blandt de borgmestre, der deltog i diskussionen var der dog ingen uenighed. Her er det en vestlig linje, finansieret af staten, der står øverst på ønskesedlen. - Fra nogle virksomheder hører jeg, at de frygter, at det kan blive et problem, at de er placeret nord for Limfjorden, sagde Brønderslev borgmester Mikael Klitgaard (V). - En vestlig linje vil give os et løft, vurderede Jammerbugt Kommunes borgmester Mogens Gade (V). Rebilds borgmester Anny Winther (V) kunne bakke op om synspunkterne vedrørende en tredje Limfjordsforbindelse. Efter at havde noteret, at der var stor opbakning til en vestlig linjeføring måtte transportministeren senere konstatere, at der dog var forskellige synspunkter. Ministeren lyttede Lars Barfoed forsikrede, at han lyttede til alle opfattelser. SF-medlem af Aalborg byråd Anne-Dorte Krog understregede, at den VVM-undersøgelse, der skal laves, kommer til at omfatte tre linjeføringer. Ud over en linje over Egholm, kan det være den såkaldte Lindholm-linje og en løsning med et ekstra tunnelrør. - Og Aalborg Byråd har ikke taget stilling til Egholm-linjen. I øvrigt ser en østlig løsning med et ekstra tunnelrør ud til at blive billigst, understrege Anne-Dorte Krog. Folketingsmedlem Anita Knakkergaard (DF), der er tidligere medlem af Aalborg Byråd, og som har talt for en løsning med et ekstra tunnelrør, var chokeret over prognoser, der siger, at tunnelkapaciteten i løbet af syv år vil være tæt på maksimal udnyttelse. - Det vil være en katastrofe, hvis en del af det nordjyske erhvervsliv, bliver koblet fra udviklingen, sagde Anita Knakkergaard. Venter på VVM Transportminister Lars Barfoed slog fast, at man nu må vente på den VVM-redegørelse, hvor de miljømæssige forhold skal undersøges. Den kan være klar i 2011. - Og indtil VVM-undersøgelsen er færdig vil jeg ikke forholde mig til spørgsmålet om linjeføringen, sagde Lars Barfoed. I sommer udtalte transportministeren sig om muligheden for brugerbetaling på en ny Limfjordsforbindelse. - Det var nu ikke møntet specielt på en kommende Limfjordsforbindelse. Det var heftet generelt på nogle af de fremtidige trafikinvesteringer, og det, jeg mest havde i tankerne, var en tunnel ved København. Det kunne også være et projekt ved Roskilde Fjord, og som det tredje nævnte jeg en tredje Limfjordsforbindelse. Jeg mener, at der vigtigt, at vi får en bred diskussionen om finansieringen ud, sagde Lars Barfoed. Regionsrådets formand Ulla Astman (S) havde ikke megen forståelse for den udlægning. Hun kunne godt have undværet ministerens udtalelser om finansieringen. - Hvorfor overveje at straffe Nordjylland med en ekstra skat. Vi har skævvridning nok, sagde Ulla Astman.