Trafikulykker

Øget trafiksikkerhed er hurtigt tjent ind

Investeringer i øget trafiksikkerhed er ofte hurtigt tjent ind igen i form af sparede omkostninger på trafikulykker. Det argument hefter et flertal i amtsrådet sig ved i forbindelse med et projekt nær Aalborg Lufthavn.

Men i 2004 kommer der ikke de projekter for øget trafiksikkerhed, som flere af amtsrådets medlemmer havde regner med, og de forbereder sig allerede nu til en kamp for området i 2005. SF-amtsrådesmedlemmet Thomas Krog havde håbet, at der på rokeringer på 2004-budgettet kunne skaffes penge til flere mindre anlæg, der kan øge trafiksikkerheden. Det kunne f.eks. være etablering af helleanlæg og udretning af kurver. Pengene ville han hente fra et vejprojekt på 2,1 km syd for Vadum. Her er det planen af øge strækningen lufthavnen-Høvejen fra tre til fire spor og lave en midteradskillelse. - Det vigtigste argument for det projekt er, at trafikken skal kunne komme hurtigere frem. Jeg havde helst set, at pengene var blevet brugt på flere mindre projekter, der kunne give en større forøgelse af trafiksikkerheden. Men flertallet ser det åbenbart som en katastrofe, hvis bilister på strækningen syd for Vadum i korte perioder med myldretidstrafik er tvunget til at sænke farten under 80 kilometer, siger Thomas Krog. Projektet koster otte millioner kroner, og det bliver forsvaret af formanden for amtets udvalg for teknik og miljø Niels Kristian Kirketerp (V). - Der er trafiksikkerhed i projektet. Udvidelsen fra tre-fire spor betyder, at der vil ske færre trafikulykker på strækningen, siger Niels Kristian Kirketerp. Projektet ved lufthavnen kommer til at koste otte millioner kroner. Investeringen bliver bakket op af udvalgets næstformand Henrik Ringbæk Madsen (S): - Man laver en beregning af forrentningen af en sådan investering. Her er forventningen, at investeringen i projektet lufthavnen-Høvejen er tjent ind i løbet af otte år. Her indgår bl.a. en beregning af, hvad de ulykker, der ellers kunne være sket, ville have kostet samfundet, siger Henrik Ringbæk Madsen. Han peger på, at der er tale om et projekt, der både øger trafiksikkerheden, øger fremkommeligheden og gør køreturen mere behagelig for bilisterne. Han beklager ligesom Thomas Krog, at der på 2004-budgettet er skåret på vej-området og dermed også i investeringerne i trafiksikkerhed. Hverken Henrik Ringbæk Madsen eller Thomas Krog er dog så utilfredse, at de vil undsige det budgetforlig, som 30 af amtsrådets 31 medlemmer har indgået for 2004. Men næste år er Henrik Ringbæk Madsen parat til at få nogle af de penge tilbage, der for 2004 er fjernet fra vejområdet. Han erkender, at det også for 2005 kan blive svært at få økonomien til at hænge sammen. - Men opgiver man håbet, så opgiver man alt. Jeg vælger at betragte det sådan, at der midlertidigt er lånt penge fra vejområdet. Vi skal have dem igen i 2005. Nu sker der f.eks. en nyvurdering af amtets cykelstiplan. Men ud fra en sikkerhedsbetragtning, så er investeringer i cykelstier ikke nødvendigvis det, som giver mest. Noget af det, vi efter min emning skal satse på, er udretning af kurver, hvor vi ofte ser, at helt unge bilister er udsat for ulykker, siger Henrik Ringbæk Madsen. I øvrigt forberedte amtet allerede i sommer projektet lufthavnen-Høvejen, men her bad Aalborg Kommune om en udsættelse, indtil der var truffet en afgørelsen om den tredje Limfjordsforbindelse. Her gik både Aalborg Byråd og amtsrådet i forrige måned ind for en linjeføring over Egholm.