Øget tryghed måske på tilbud

Socialudvalg vil se på nye muligheder for at yde hjælp til rengøring og snerydning

SEJLFLOD:Mange ældre i Sejlflod har givet udtryk for, at de er kede af, at de ikke kan få tilstrækkeligt med hjæp til rengøring, og mange sidder og frygter, at det bliver snevinter, for så kommer problemerne med at få nogen til at hjælpe med at rydde fortov og indkørsel. Også tilstrækkelig havehjælp er et problem. Ældrerådgiver Erna Nielsen har peget på problemerne i den årsrapport, hun har afleveret til kommunens socialudvalg. Rapporten handler om det opsøgende og forebyggende arbejde blandt kommunens ældre, og generelt giver de ældre udtryk for stor tilfredshed med den hjælp, de får, og de er også glade for den måde, det bliver gjort på. - Generelt hører jeg, at man gerne vil klare sig selv. Det er godt, at hjælpen er der, hvis man skulle komme i en situation, hvor man selv får brug for den. De, der har hjemmehjælp, er ofte frustrerede over, at de ikke synes, de får tilstrækkelig hjælp til rengøring. de vil gerne bevare hjemmet i samme standard, som hidtil, men kan ofte ikke overskue at have yderligere et fremmed menneske til at gøre rent i huset. Men nogle har udtalt, at de ikke har noget imod at skulle betale sig fra ekstra rengøring, fortæller Erna Nielsen i årsrapporten. - Og netop dette punkt har vi drøftet i udvalget, og det er ikke umuligt, at vi faktisk kan gøre noget ved det, siger formand Finn Ladefoged (S). Med et nyt udspil fra regeringen i oplægget til den nye finanslov er der åbnet mulighed for, at kommunerne går ud og tilbyder ekstra hjælp mod betaling, og det er denne nye mulighed, som udvalget foreslår, at man undersøger nærmere. - Jeg forstår godt de ældre, der sidder og føler sig magtesløse, når de ser, at deres hjem ikke er hverken så pænt eller så rent, som det har været. Det er svært og det er ikke rimeligt, for dette her handler også om livskvalitet, og den får man ikke, hvis man synes, at forfaldet breder sig både ude og inde. - Vi har ikke økonomi til at lave det meget anderledes end i dag, men hvis der kan laves en ordning med egenbetaling, er det måske en ny og brugbar mulighed, tilføjer udvalgsformanden. Erna Nielsen giver i rapporten udtryk for, at hun gerne vil have et tættere samarbejde med hjemmeplejen, så hun f.eks. kan komme på besøg i forbindelse med, at en ældre skal flytte eller lige har været syg og skal tilbage til hverdagen igen. Målet er i øvrigt, at der ikke må gå mere end ni måneder mellem hvert forebyggende besøg hos de ældre, der er med i ordningen. Ældrerådgiveren står nemlig også for de forebyggende hjemmebesøg. I 2002 har 581 ældre fået tilbudt et besøg. 368 har sagt ja tak, mens 213 har takket nej til et besøg. Det giver en besøgsprocent på 63, og det er nogenlunde det samme som året før. Det gælder også den geografiske fordeling med 60 pct., der har haft besøg i Storvorde-området, 65 pct. i Mou og ligeledes 65 pct. i Kongerslev. Sidste års tema i det forebyggende arbejde var demens, mens dette års centrale emne er forbyggelse af faldulykker. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal registrere alle faldulykker, og det følges op med hjælp til de, der er faldet.